Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ενημέρωση για τη χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

ΘΕΜΑ : Άδειες κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων 
Σχετ: Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης ΚΧ του Δήμου Κοζάνης (ΑΔΣ 65/2023)
 
Μετά την πρόσφατη ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης, ενημερώνουμε για τη διαδικασία χορηγήσεων αδειων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
 
Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, επιτρέπεται μετά από άδεια και καταβολή των σχετικών τελών, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 
Α. από ιδιώτες για προσωρινή τοποθέτηση κάδων, σκαλωσιών οικοδομικών εργασιών, για προσωρινές βοηθητικές εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης
Β. από επιχειρήσεις λιανεμπορίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων
Γ. από καταστήματα Υγιειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στα οποία προβλέπεται η επί τόπου κατανάλωση προϊόντων εντός του καταστήματος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Δ. από επιχειρήσεις για πραγματοποίηση εγκαινίων,
Ε. από επιχειρήσεις, συλλόγους- νομικά πρόσωπα για ψυχαγωγικές ή ενημερωτικές δράσεις, για δράσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΣΤ.  από  επιχειρήσεις για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνιδιών
 
Οι βασικές αρχές για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων είναι η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών, των αμαξιδίων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά). 
 
Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102, 134,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών των περιπτώσεων α,β,γ,δ είναι η κάτωθι:
 
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1. Αίτηση  (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)
2.  Δημοτική ενημερότητα. 
3. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)
4. Άδεια ή γνωστοποίηση της Επιχείρησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (κατά περίπτωση)
5. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)
 
Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου.  
 
Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη. 
 
Υπολογίζονται τα τέλη και καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο. 
Εκδίδεται η άδεια κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου.
 
 
Τα τέλη έχουν προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 327/22 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
 
 
 
 
 
 
Ο Διευθυντής 
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχανικός
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ