Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του ΟΑΕΔ των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει πως από την 1η Αυγούστου, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, όλων των δικαιούχων του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ με ΦΕΚ Β’ 2281/15.06.2018.
Η μη εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης συνεπάγεται την ανάκληση της αίτησης. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων ΚΕΑ ή μελών του νοικοκυριού που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, (π.χ. αγρότες, ΑμεΑ), θα προσκομίζεται βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που θα αναγράφεται ο λόγος απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι του ΚΕΑ μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 13:30μ.μ..

Ο Εντεταλμένος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κοζάνης
Γεώργιος Σιαμπανόπουλος