Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

 

Ο Δήμος Κοζάνης εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ..

Το Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χώρου που στοχεύει στην αστική αναζωογόνηση, την αύξηση των κοινόχρηστων χώρων στα όρια της πόλης, την λειτουργική επάρκεια του χώρου και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Το αντικείμενο του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Κοζάνης» περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση για τους χώρους που δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση βάσει του βαθμού αναγκαιότητας απόκτησής τους.

Κατά τη σύνταξη του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιήθηκε η συλλογή και η αξιολόγηση των στοιχείων του Δήμου και εν τέλει η εξαγωγή συμπερασμάτων με κύριο στόχο την καταγραφή των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, πραγματοποιήθηκαν:

  1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 και στη συνέχεια,
  2. Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. εξετάσθηκαν συνολικά 51 περιοχές/οικισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και προέκυψε ότι συνολικά στο Δήμο ζητήματα μη συντέλεσης απαλλοτρίωσης παρουσιάζονται συνολικά σε 61 χώρους/ιδιοκτησίες με συνολικό εμβαδόν 32.132 τ.μ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4759/2020, έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.