Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιστολή Δημάρχου Κοζάνης για το επίδομα θέρμανσης

Κύριε Υπουργέ,

Η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης την περσινή χρονιά συνοδεύτηκε από καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως:

  • - Την καθιέρωση χορήγησης του επιδόματος  θέρμανσης που θα διαφοροποιείται με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης ανά οικισμό που υπολογίζονται με αντικειμενικά κριτήρια
  • - Την επέκταση χορήγησης του επιδόματος και στο φυσικό αέριο

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ένα σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού θερμαίνεται με τηλεθέρμανση, μια υπηρεσία που παρέχεται από Δημοτικές Επιχειρήσεις και η οποία συνδυάζει το περιβαλλοντικό με το οικονομικό όφελος για τους χρήστες (η παρεχόμενη θερμότητα κοστολογείται στο 50% περίπου της αντίστοιχης πετρελαϊκής).

Η μεγάλη αστάθεια που χαρακτηρίζει (ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο) την ενεργειακή αγορά και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα κόστη επηρεάζουν το κόστος της τηλεθέρμανσης, το οποίο αυξάνεται λόγω της  αυξήσεως  του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, της αύξησης των τιμών ρύπων CO2 αλλά και της αύξησης των τιμών πετρελαίου. Το αίτημα έχει  υποβληθεί και την περσινή περίοδο με την υπ.αρ.πρωτ.:32594/29-10-2020 επιστολή  μας.

Με δεδομένη την σαφή αναφοράς σας στο πνεύμα «δικαιοσύνης» και «αποτελεσματικότητας»  που συνοδεύει αυτή την πολύ σημαντική σας πρωτοβουλία και επειδή «οι ειδικές μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες» που επίσης αναφέρονται στο σκεπτικό σας , εδώ στη Δυτική Μακεδονία, είναι εντονότατες στη διάρκεια του χειμώνα, παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης και στους χρήστες της τηλεθέρμανσης.

Επιπλέον ο ενεργειακός άξονας της περιφέρειάς μας  πλήττεται έντονα από την πρώιμη συρρίκνωση της λιγνιτικής συνεισφοράς στην ηλεκτροπαραγωγή της πατρίδας μας και αυτό οδηγεί μέρος των κατοίκων της περιοχής σε φτωχοποίηση και καθεστώς ενεργειακής φτώχειας.

 Η  χορήγηση του επιδόματος  θέρμανσης λοιπόν και σε αυτή την κατηγορία Ελλήνων πολιτών, με τα ίδια εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που ισχύουν και για τα άλλα καύσιμα, θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους κατοίκους μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από τους πολύ βαρείς χειμώνες της, στο πνεύμα της ισότιμης αντιμετώπισης καθώς και  της δικαιοσύνης την οποία μνημονεύετε.

Επιπλέον θεωρούμε ότι η επέκταση του επιδόματος και στους χρήστες της τηλεθέρμανσης κινείται στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της ΄΄Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης ΄΄ στο νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης. Η ρήτρα αυτή έχει υιοθετηθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή στο πλαίσιο της μετάβασης της μεταλιγνιτικής περιόδου και μέχρι σήμερα έχει ενσωματωθεί σε νομοθετικές  πρωτοβουλίες άλλων Υπουργείων.

Θα αποτελούσε επίσης και μια κίνηση αναγνώρισης σε μια περιοχή που εδώ και 65 χρόνια έδωσε τα «σπλάχνα» της και ήταν ο πυλώνας της ηλεκτροπαραγωγής για ολόκληρη τη χώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ