Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιστροφή Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων έτους 2021 – Σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων

Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους,  ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση Δημόσιας Αρχής, κατά την εφαρμογή των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, βάσει των ΚΑΔ που αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, θα τύχουν απαλλαγής και επιστροφής των καταβληθέντων δημοτικών τους τελών έτους 2021, για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
Η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταστούν δικαιούχοι του μέτρου, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στo mail: protokolo@kozanh.gr με τα παρακάτω αναφερόμενα  δικαιολογητικά:   
 
- Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) 
- Βεβαίωση ΚΑΔ επιχείρησης μέσω TAXIS (προσωποποιημένη πληροφόρηση)
- Υπεύθυνη  Δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» αναστολής δραστηριότητας με εντολή Δημόσιας Αρχής,  βάσει ΚΑΔ Υπουργείου Οικονομικών.
-Αντίγραφο (1ης σελίδας)  Τραπεζικού Λογαριασμού  (βιβλιάριο) με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
-Αντίγραφα εξοφλημένων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης για το διάστημα αναφοράς.


Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Δήλωσης (Ε1)  Φορολογικού έτους 2020 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου  2 0 2 2

 

Κατεβάστε την αίτηση για τις επιχειρήσεις εδώ