Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Κοζάνης για προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων

Ο Δήμος Κοζάνης, ενέταξε την πρότασή του για την «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του  Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων». 

 Η πράξη αφορά στην προμήθεια τριών οχημάτων πολλαπλών χρήσεων για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώνονται με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, ενώ οι καιρικές μεταβολές παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακύμανση. 
Η συνολική δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 947.360 ευρώ, ενώ  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.