Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κατασκευάζεται το Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Koινότητας Σπάρτου

Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή  5 Μαΐου  2023, σύμβαση ανάμεσα στην Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του 2ου υποέργου με τίτλο:  «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Σπάρτου Δήμου Κοζάνης», της πράξης: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού: 4.994.036,37 €.
Ο προϋπολογισμός μελέτης του υποέργου ανέρχεται στα 158.000,00 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 ΕΥΔ ΠΔΜ. 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Σπάρτου από το αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας  με σωλήνες HDPE 3ης γενιάς,  συνολικού μήκους 2.600 m με όλα τα απαραίτητα φρεάτια. Την εγκατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων με τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στο αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας για την αυτόνομη υδροδότηση του οικισμού Σπάρτου, καθώς και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του νέου δικτύου
Με την κατασκευή και τη χρήση του νέου δικτύου θα περιοριστούν σημαντικά οι απώλειες πόσιμου νερού λόγω της μείωσης των διαρροών του δικτύου και της ορθολογικότερης χρήσης με μείωση των υπερχειλίσεων με αποτέλεσμα η κατανάλωση του πόσιμου ύδατος να μειωθεί προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από υπεράντληση και εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής  θα αναβαθμιστούν σημαντικά αφού η ποιότητα του υλικού από το οποίο αποτελείται το δίκτυο είναι κατά πολύ ανώτερη των ήδη υπαρχόντων. Επίσης, λόγω του περιορισμού των διαρροών οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο λόγω ενδεχόμενης μόλυνσης του νερού ύδρευσης.
Η ύπαρξη ενός άριστου συστήματος ύδρευσης συμβάλει στη τοπική οικονομία και δίνει δυνατότητες εξέλιξης των οικισμών, ταυτόχρονα αναβαθμίζει το περιβάλλον με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.