Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κλειστές για λίγες ώρες οι οδοί Παύλου Χαρίση και Μητροπολίτου Φωτίου την Τετάρτη 6/11/2012

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  06/11/2012
Αριθμ. πρωτ.: 1490
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
 
:
:
:
:
:
:
:
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω  εργασιών στο εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ»

Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ.  1490/06-11-2012  αίτηση  της ΔΕΔΔΗΕ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Παύλου Χαρίση, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μελούνας έως  τη διασταύρωσή της με την οδό Ζήση Γιαχνίκα, την Τετάρτη 07/11/2012 από ώρα  08:00 έως ώρα 08:30.

 
 

Β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Μητροπολίτου Φωτίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Χειμάρας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ξενοφών Τριανταφυλλίδη, την Τετάρτη 07/11/2012 από ώρα 08:30 έως ώρα 10:00.

 
 
Γ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 07/11/2012.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
Κοινοποίηση
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.