Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην οδό Μ.Αλεξάνδρου

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  05/10/2012
Αριθμ. πρωτ.:  1293
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 1293/ 05-10-2012 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ναούσης έως την πλατεία 28ης Οκτωβρίου, από την Δευτέρα 08/10/2012 και ώρα 08:00 έως την Τρίτη 16/10/2012 και ώρα 20:00.

 

Β)Την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Φιλίππου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σμύρνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μεθώνης καθώς και σε όλο το μήκος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου για φορτηγά άνω των 5 τόνων και λεωφορεία.

 
 
Γ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 16/10/2012.
 

Δ) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ναούσης και Μακεδονομάχων.

 

Ε) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Στ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.