Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  12/11/2012
Αριθμ. πρωτ.:  1537
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Βακαρέλη Λαμπρινή
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 1537/ 12-11-2012 αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ

 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χαρισίου Μεγδάνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξενοφών Τριανταφυλλίδη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μητροπολίτη Κωνσταντίου, από την Δευτέρα 12/11/2012 και ώρα 09:30 έως την Δευτέρα 12/11/2012 και ώρα13:00.

Β) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αιόλου, από τον κόμβο της οδού Ιωνίας  έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ελένης Μύλη, από την Δευτέρα 12/11/2012 και ώρα 09:00  έως την Δευτέρα 12/11/2012 και ώρα 9:30.

Γ)Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 11Ης Οκτωβρίου, από την διασταύρωσή της με την οδό  Εθνομαρτύρων έως την διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους, από Δευτέρα 12/11/2011 και ώρα 08:30 έως την Δευτέρα 12/11/2012 και ώρα 15:00.

 
Δ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 12/11/2012.
 
 

Ε) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ζ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.