Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Λεπτομέριες για τη λειτουργία του αδειοδοτημένου Χώρου Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση ‘Μπαλτά Τεπέ’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

 
 
ΚΟΖΑΝΗ, 24/05 /201 2
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια άρθρου που δημοσίευσε ο κ.Ι.Παγούνης, πρώην Δήμαρχος Κοζάνης, στον έντυπο τύπο για τη λειτουργία του αδειοδοτημένου Χώρου Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση ‘Μπαλτά Τεπέ’ (πρώην λατομείο Αγραφιώτη του Δήμου Κοζάνης) θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι στο ως άνω λατομείο αποκλειστικά επιτρέπεται η αποθήκευση των ακολούθων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) Στερεών :

Α) 15 -Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγεγραμμένο αλλιώς που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Β) 17 -Απόβλητα από κατασκευές και κατεδάφισης (αδρανή, μπάζα) στα οποία δεν     περιλαμβάνονται επικίνδυνα απόβλητα.

Γ) 20 -Δημοτικά μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Ο Δήμος Κοζάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις σχετικές αδειοδοτήσεις και προβαίνει σε παρεμβάσεις όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση.

Σχετικά με τη μεταφόρτωση Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων η οποία πραγματοποιούνταν στον ως άνω χώρο, σε ειδικά διαμορφωμένη πλατεία με τη χρήση φορτωτή, από απορριμματοφόρα του Δήμου σε τράκτορες του αρμόδιου φορέα που έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του προγράμματος Ολοκληρωμένης   Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι συνέβη μόνο στις 25-27 Φεβρουαρίου 2012, τις ημέρες δηλαδή του τριημέρου της Μεγάλης Αποκριάς (λόγω της μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων και της απαίτησης για συχνότερη αποκομιδή) και στις 11-16 Μαΐου 2012 όταν ξεκίνησε η σύμπτυξη των δρομολογίων αποκομιδής λόγω έλλειψης προσωπικού (έληξαν συμβάσεις εργασίας προσωπικού οκταμήνου και δεν έχουν εγκριθεί νέες παρότι ο Δήμος έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Φεβρουάριο).

Μεταφορτώθηκαν 147 tn και 417 tn απορριμμάτων αντίστοιχα και οι δαπάνες που προκλήθηκαν από τη διαδικασία επιβάρυναν εξ΄ολοκλήρου τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ όπως άλλωστε προκύπτει και από τις υποχρεώσεις της στη σχετική σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κοζάνης που υπογράφηκε στις 15-7-2005. Ο χώρος της ειδικά διαμορφωμένης πλατείας όπου πραγματοποιήθηκε η μεταφόρτωση παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθαρός, χωρίς Δημοτικά Αστικά Απορρίμματα και στις δύο περιπτώσεις την αμέσως επόμενη ημέρα.

Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τις 17 Μαΐου 2012 όπου ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ήταν εκτός λειτουργίας, η μεταφορά των απορριμμάτων πραγματοποιούνταν με τα απορριμματοφόρα του Δήμου απευθείας στον αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (στο χώρο των Ορυχείων της ΔΕΗ) της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Από τις 17 Μαΐου και μετά ο ΣΜΑ λειτουργεί κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία , η καλή εικόνα της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων αλλά και να τηρούνται όσα διασφαλίζουν τα παραπάνω. Επιπλέον διαβεβαιώνει ότι η διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και ότι έχουν περάσει χωρίς επιστροφή οι εποχές όπου στους πρόποδες του ψηλού Αη-Λιά αποθηκεύονταν χύδην απορρίμματα.