Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Με 140.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο Δήμος Κοζάνης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Με το ποσό των 140.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο Δήμος Κοζάνης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την υπογραφή του σχετικού προγράμματος, σήμερα στην Αθήνα από το Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη.

Το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων θα επιχορηγήσει το Δήμο Κοζάνης, καθώς συμμετέχει στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με σκοπό την κάλυψη του κόστους προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι των άνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.