Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κοζάνης σε ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και ΕΛΙΚΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με αποφάσεις του, όρισε ως εκπροσώπους του Δήμου Κοζάνης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΙΚΑΣ” τους: Γιάννη Κοκκαλιάρη (Δήμαρχο Κοζάνης), Παπαδοπούλου Ελένη (Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης) και Λάζαρο Μαλούτα (Δημοτικό σύμβουλο) καθώς και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας Βασίλειο Παπαποστόλου, ως εκπρόσωπο του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Κοζάνης με διακριτικό τίτλο “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”.