Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 1480/2019 απόφαση Δημάρχου, ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους Βεντούλη Σουλτάνα (Τάνια) του Γεωργίου (Ενότητα για το Δήμο Κοζάνης), Σιδηρά Αναστάσιο του Ισαάκ (Ενότητα για το Δήμο Κοζάνης), Τζουμερκιώτη Γρηγόριο του Γεωργίου (Κοζάνη Μπροστά) ως άμισθους Εντεταλμένους Συμβούλους.

Απόφαση Δημάρχου 1480/2019