Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών

ι
ΘΕΜΑ : Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών   
ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64450  ΚΥΑ / ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-20
δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ. Οικ. 65910 ΚΥΑ /ΦΕΚ 4566Β/15-10-20
ε. την υπ’ αριθμ. 109137/16-10-20 εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
 
Σε εφαρμογή των γ’, δ’ , ε’ σχετικών παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:
 
Α. Για τη Λαϊκή αγορά Κρόκου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.
Β. Για τη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου
Γ. Για τη Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Δ. Για τη λαική αγορά Αιανής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
 
Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών κατά κατηγορία (επαγγελματιών και  παραγωγών).
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το ε’ σχετικό, η μετακίνηση επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών  λαϊκών αγορών, απαγορεύεται εκατέρωθεν, από και προς την ΠΕ Κοζάνης προς άλλες Περιφερειακές Ενότητες. 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. 
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.
Ιδιαίτερα παρακαλούμε το καταναλωτικό κοινό να τηρεί αποστάσεις 1,5μ τουλάχιστον  και να μη σχηματίζει ουρές άνω των πέντε ατόμων.
 
 
Στους χώρους, των λαϊκών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»
 
 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Κυριακίδης
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
 
ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 
 
Κρόκος (20-10-20)
Ποντοκώμη (22-10-20)
Άγιος Δημήτριος (23-10-20)
 
Αιανή (23-10-20)
 
 
 
 Πίνακας Συμμετεχόντων λαϊκής Κρόκου
 
Θέση Εκθέτης ιδιότητα
1 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
2 ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
3 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 
 
Πίνακας Συμμετεχόντων λαϊκής Ποντοκώμης
 
Θέση Εκθέτης ιδιότητα
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΠΕΪΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
5 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
6 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EB ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 
Πίνακας Συμμετεχόντων λαϊκής Αγίου Δημητρίου
 
θέση εκθέτης ιδιότητα
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ ΕΛΙΕΣ
2 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4 ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
7 ΠΕΙΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
8 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
 
 
Πίνακας Συμμετεχόντων λαϊκής Αιανής
 
θέση εκθέτης ιδιότητα
1 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
3 ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
12 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
14 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
15 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20 ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ