Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προσωρινοί πίνακες Λαϊκής Αριστοτέλους (11 Απρ & 17 Απρ. 2020)

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
 
Κοιν: Δημοτική Αστυνομία
          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης 
          
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ταχ.Δ/νση:Π. Χαρίση 6
Ταχ.Κώδ: 50100
Πληροφορίες: Μπιλιώνης Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 2461355103,137
FAX2461037006
E-mail: doled@kozanh.gr
 
Κοζάνη, 30-3-2020
Αριθμ. πρωτ.: 8985
 
 
ΘΕΜΑ : Προσωρινοί πίνακες Λαϊκής Αριστοτέλους (11-Απρ & 17 Απρ. 2020)   
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τη λαϊκή αγορά επί της οδού Αριστοτέλους Κοζάνης τους προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων, για τις 11-4-2020 (Σάββατο Λαζάρου) και για τις 17/4/2020 (Μεγ. Παρασκευή).
 
Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης είναι  εκθέτες μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάση του (στ’) σχετικού, οι οποίοι και καταγράφονται στο (α) σχετικό πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στα γ, δ, ε σχετικά. Επιπλέον σύμφωνα με το (η΄) σχετικό, διευκρινίζεται ότι η εμπορία ανθών- φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι επιτρεπόμενη.
 
Επισημαίνουμε ότι για την κατανομή των εκθετών λήφθηκε υπόψη η εποχιακή ζήτηση των προσφερόμενων αγαθών. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες για προμήθεια ελιών, ψαριών, οσπρίων εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες στις 11/4 ενώ αντίθετα για τις 17/4 θα είναι σαφώς μειωμένες. Αντίθετα αυξημένη ζήτηση υπολογίζουμε ότι θα υπάρχει για είδη όπως κρασί, τυροκομικά, ζαχαρώδη στις 17/4. Για την επάρκεια των αγαθών, την εξυπηρέτηση του κοινού και την αποδοτικότερη παρουσία του συνόλου εκθετών, σας γνωρίζουμε τους προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων. Λήφθηκε επίσης μέριμνα να μην συμπίπτουν (επειδή στις 17/4 λειτουργούν επιπλέον οι λαϊκές Αιανής και Αγίου Δημητρίου), δραστηριοποιούμενοι σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές. 
Υπογραμμίζουμε ότι στη Λαϊκή επί της οδού Αριστοτέλους δραστηριοποιούνται 80 έμποροι διατροφικών, οικιακών, ειδών καθαρισμού και  χαρτικών, εκ των οποίων το 50% (δηλαδή 40) θα εργασθούν στις 11/4/2020 και οι υπόλοιποι στις 17/4/2020. Ομοίως και για τους παραγωγούς (68+67).     
Επί των προσωρινών πινάκων αυτών, μπορείτε να υποβάλλετε γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση ή προτίμηση για τη συμμετοχή σας ή ακόμα και για την απουσία σας λόγω προσωπικών λόγων, στις 11/4 ή στις 17/4. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση doled@kozanh.gr, έως την Πέμπτη 2 Απριλίου. Παρακαλούμε για τη αναγραφή όλων των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, είδος άδειας, διατιθέμενα προϊόντα, τεκμηρίωση ).
Τα αιτήματα θα εξετασθούν από την Υπηρεσία και θα ικανοποιηθούν αναλόγως των δυνατοτήτων. Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν αρμοδίως. 
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΣΑΒΒΑΤΟ 11-4
(προσωρινός)
 
1 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
3 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
4 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
1 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
8 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
10 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ
11 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
12 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
16 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΜΑΛΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18 ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
19 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
20 ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
21 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
23 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
24 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
25 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26 ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
27 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
30 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
31 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
32 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
24 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
36 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
37 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
40 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  Π-ΨΑΡΙΑ
41 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
42 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
43 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
44 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
45 ΑΠΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
46 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
47 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
48 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
50 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
52 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
47 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ- ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
54 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
55 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
56 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
57 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
54 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
63 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
64 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Π-ΟΣΠΡΙΑ
66 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
67 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
68 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
69 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ
71 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
72 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
74 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ
75 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
77 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
78 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ  Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
79 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Π-ΟΣΠΡΙΑ
81 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
72 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
82 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
83 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
84 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ
85 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
86 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
87 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
88 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
89 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ
87 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
90 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
92 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
93 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
94 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
96 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
97 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ
98 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
99 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
100 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
101 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΔ-ΨΑΡΙΑ
102 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΨΑΡΙΑ
103 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΕΔ-ΨΑΡΙΑ
104 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
106 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
106 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
107 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Π
108 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-4
(προσωρινός)
 
α/α Εκθέτης ιδιότητα
2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
5 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
6 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜ.
9 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
13 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
15 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
15 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
22 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
18 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
22 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ
23 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π
26 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
27 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
30 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
31 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π -ΜΕΛΙ
32 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
36 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
37 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
38 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ
40 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
41 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ
38 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
42 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
43 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
44 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
45 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡ. ΦΡΟΥΤΑ 4μ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
51 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
46 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
48 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
49 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
50 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
58 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
51 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
52 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
60 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
55 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
62 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
56 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
57 ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
58 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
60 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
62 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
63 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
64 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
66 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
67 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
68 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
69 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
71 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
74 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
75 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
77 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
78 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ
79 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
81 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
82 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
83 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
84 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
85 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
86 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
88 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
89 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
90 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
92 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
93 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
94 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
95 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
96 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
95 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ
97 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
98 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
99 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
100 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
101 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
102 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
105 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
103 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
104 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
105 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
107 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 
 
 
 (Όπου ΕΔ Έμπορος Διατροφικών, Π: Παραγωγός)
 
Η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή και όχι το Μεγάλο Σάββατο. 
 
Οι έμποροι και παραγωγοί αλιευμάτων (ψάρια) θα τοποθετηθούν -μόνο για το Σάββατο 11 Απριλίου, αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Λαϊκής (χώρος μπάσκετ/ βιομηχανικών προϊόντων), όπου υπάρχει χώρος κατάλληλος και επαρκής.
 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
 
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Κυριακίδης