Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συμπλήρωση θέσεων εμποροπανήγυρης Δρεπάνου

Ο Δήμος Κοζάνης με δυο διαδοχικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (12064/27-4-23 & 13565/11-5-23) κάλεσε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου.

Κατά την α’ φάση ανταποκρίθηκαν 68 εκθέτες εκ των οποίων κατανεμήθηκε θέση σε 66  και ζητήθηκε η καταβολή των τελών με το υπ’ αριθμ. 13205/9-5-23 Έγγραφο μας.

Με την υπ’ αριθμ. 14059/17-5-2022 ο Δήμος Κοζάνης με δεύτερη συμπληρωματική πρόσκληση (β’ φάση) κάλεσε ενδιαφερόμενους εκθέτες για την πλήρωση των λοιπών κενών θέσεων. Κατά τη β’ φάση, 45 ενδιαφερόμενοι αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη.

Οι εκθέτες της β’ φάσης, οι θέσεις και τα αναλογούντα τέλη απεικονίζονται στον πίνακα1.

Παρακαλούμε τους εκθέτες για την πληρωμή των τελών έως 23-5-2023. Οι θέσεις οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί,  θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν στους επιλαχόντες.

Αιτήσεις που θα κατατίθενται εφεξής, θα χωροθετουνται σε κενές ή αδιάθετες θέσεις, τα δε τέλη, θα καταβάλλονται άμεσα σε λογαριασμό του Δήμου.  

Στον πίνακα 2 απεικονίζονται οι αδιαθετες θέσεις.

Εκθέτες που δεν είναι δημοτικά ενήμεροι, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη.

Το τοπογραφικό διάγραμμα των θέσεων επισυνάπτεται στο παράρτημα.

Καταληκτική ημερομηνία για τις παραπάνω διαδικασίες ορίζεται η 26-5-2023.

Το σύνολο των εγγράφων (προσκλήσεις, ανακοινώσεις, χρήσιμα έντυπα κτλ) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Επιχείρηση, Υπαίθριο Εμπόριο.

Ερωτήματα - αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά με e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr

 

Συμπλήρωση θέσεων εμποροπανήγυρης Δρεπάνου

Αίτηση

Τοπογραφικό Δρεπάνου

Πίνακας Α

Πίνακας Β

Λογαριασμοί Δήμου

Υπεύθυνη δήλωση