Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεχίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης για την Ολοκληρωμένη διαχείριση Απορριμμάτων

Μετά την παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος ‘Διαλογή στην Πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων’ που πραγματοποιήθηκε σε 27 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης και παρακολούθησαν περί τις 3000 μαθητές, ενδιαφέρον συμμετοχής δήλωσαν  και άλλα σχολεία του Δήμου μας.  Το πρόγραμμα ενημέρωσης  θα συνεχίσει και στα σχολεία αυτά  τις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των μαθητών.
Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του  Δήμου Κοζάνης ευχαριστεί την εκπαιδευτική κοινότητα  για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την έμπρακτη στήριξη του προγράμματος ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης.
Προγράμματα ενημέρωσης θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο και στις τοπικές κοινότητες σε συνεργασία με τους Προέδρους, τα τοπικά συμβούλια  και τους  τοπικούς  συλλόγους με σκοπό  την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή όλων.
Πρωτοστατούμε στην ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων με απώτερο στόχο τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων.
Συμμετέχουμε όλοι.