Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   
07-05-2018   
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ    19:45   
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ    20:00   
ΤΟΠΟΣ    ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ   

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:   
1.        Συζήτηση για το σχέδιο νόμου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

2.        Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης, που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3.        Έγκριση της αριθμ. 32/2018 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης που αφορά: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.  
4.        Έγκριση της αριθμ. 7/2018 Α.Δ.Σ., του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης, με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά:  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2016.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
5.        Έγκριση της αριθμ. 24/2018 Α.Δ.Σ., του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης, με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά:  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
6.        Έγκριση της αριθμ. 13/2018 Α.Δ.Σ., του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης, με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά:  Έγκριση Απολογισμού Δράσεων της ΚΔΒΚ έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
7.        Έγκριση της αριθμ. 25/2018 Α.Δ.Σ., του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης, με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά:  1η Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
8.        Κατανομή ποσού 161.900,00 ευρώ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ) στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιαςε Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
9.        Έγκριση Απολογισμού 2017 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
10.        Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
11.        Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος  Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
12.        Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 402.600,00 ευρώ για το έργο: Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.        Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 244,000,00 ευρώ για την: Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας,
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.        Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου - αναψυχής
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Επισκευή κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή γηπέδου Basket
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.        Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή στέγης ειδικού σχολείου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς & Κτενίου.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.        Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.        Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.        Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2018.
Εισηγήτρια: Κα Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.        Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 1.467,00 και 300,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.        Διαδικασία επιλογής με κλήρωση για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων Α’, Β’ και Γ’ ΚΑΠΗ Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.        Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ