Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/7/2018

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 20.00  στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:   
1.         Έγκριση Πρακτικών Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης» και απονομής βραβείων και επαίνων.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2.        Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Κοζάνης για την Απονομή τιμητικής διάκρισης του Επίτιμου Δημότη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και την απόδοση σε αυτόν του Κλειδιού της πόλης της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.   
3.        Τροποποίηση της αριθμ. 312/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης
4.        Έγκριση της αριθμ. 84/2018 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
5.        Τροποποίηση των αριθμ. 263/2018 και 264/2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ανατολικής εισόδου της πόλης και  οδού Ολύμπου - περιοχής ΟΣΕ αντίστοιχα.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
6.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης – Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. 
7.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
8.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε ΧΑΑΥ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
9.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εγκατάσταση διάταξης Αντικεραυνικής Προστασίας Τύπου Κλωβού σε Σχολικά Κτίρια.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
10.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
11.         Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατεδάφιση κινηματογράφου στην Δ.Κ. Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
12.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
13.        Χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης, 2ης, και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
14.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
15.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
16.        Έγκριση τροποποιητικού ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
17.        Έγκριση της αριθμ. 167/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορα στην Τ.Κ. Καισάρειας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
18.        Έγκριση της αριθμ. 160/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση αγροτικών υποδομών Τ.Κ. Πετρανών – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
19.        Έγκριση της αριθμ. 164/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
20.        Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αμαξοστασίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
21.        Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 6.020,43 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.        Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.230,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ακρινής  για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.        Εκμίσθωση γεωτεμαχίων για καλλιέργεια: α) Τ.Κ. Σκήτης εμβ. 100.812,19 τ.μ., β)Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους εμβ. 56.250 τ.μ.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.        Εκμίσθωση υφιστάμενου θερμοκηπίου το οποίο εμπίπτει στο με αριθμό 850 γεωτεμάχιο Τ.Κ. Δρεπάνου, Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.        Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του παιδικού σταθμού Δ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.        Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.        Λύση σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ που αφορά εκμίσθωση έκτασης εμβ. 500,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.        Λύση σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και εταιρίας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ που αφορά εκμίσθωση έκτασης εμβ. 500,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.        Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.        Εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ εμποροπανήγυρης Κοζάνης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ»
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31.        Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενόψει της εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32.        Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των Α.Σ.Α. στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
33.        Τροποποίηση της αριθμ. 401/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
34.        Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
35.        Έγκριση τροποποίησης συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1 σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
36.        Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ