Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11.07.2011

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 Κοζάνη  07-07-2011

 Αρ. Πρωτ : 50.038

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11-07-2011

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΩΡΑ

20:00

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

1.   

Απονομή βραβείων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με θέμα τη «Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία Νίκης) της Κοζάνης.

Εισηγητές: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Παπακώστας Γεώργιος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.

 

2.   

Συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση της Κυβέρνησης, για την κατάργηση ή συγχώνευση του ΙΙΓΜΕ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 

3.   

Έγκριση ή μη, δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβ. 2.460,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων, στη ΔΕΥΑΚ για κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης.

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 

4.   

Μεταφορά προσωπικού από τη λυθείσα Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης – Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής  Πρόνοιας πρώην Δήμου Αιανής στη Δημοτική  Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 

5.   

Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

6.   

Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 4.050,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας, στο Δήμο Κοζάνης για δημιουργία χώρου Αναψυχής.

Εισηγητές: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Καμπουρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Πρωτοχωρίου. 

 

7.   

Έγκριση της αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του πρώην Ν.Π. ΚΕΦΟ Δημοτικής Ενότητας Αιανής που αφορά «Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

8.   

Παραχώρηση ή μη της χρήσης του κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς στο Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμιάς.

Εισηγητές: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, κ. Ασλανίδης Παντελής, Πρόεδρος Τ.Κ. Καλαμιάς

 

9.   

Έγκριση της αριθμ. 17/2011 Α.Δ.Σ. του πρώην Ν.Π.  «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Κοζάνης» που αφορά «έγκριση Απολογισμού έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

 

10.   

Εξέταση αίτησης Παπαδόπουλου Κων/νου για επανακαθορισμό αποζημίωσης, για απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας του, από το Δήμο Κοζάνης (Α.Δ.Σ.473/2010)

Εισηγήτρια: Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

11.   

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 41.043,46 τ.μ. του αγροκτήματος Βατερού στην εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  Κα  Θεοδωρίδου Γεωργία, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βατερού.

 

12.   

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 40.319,54 τ.μ. του αγροκτήματος Βατερού στην εταιρία ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  Κα  Θεοδωρίδου Γεωργία, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βατερού.

 

13.   

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 26.128,40 τ.μ. του αγροκτήματος «Σκαφίδι – Ν.Νικόπολη» στην εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  Κα  Αντωνιάδου Ελένη, εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ν.Νικόπολης.

 

14.   

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 33.516,00 τ.μ. του αγροκτήματος «Πετρανών» στην εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πετρανών.

 

15.   

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 13.477,58 τ.μ. του αγροκτήματος «Λυγερής» στην εταιρία ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  κ. Παναγιώτου Παύλος, εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λυγερής.

 

16.   

Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση έκτασης εμβ. 4.761 τ.μ. από τα κοινόχρηστα του αγροκτήματος Πτελέας, για ίδρυση Βιοτεχνικής Επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Αρνίδου Παρασκευή, εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πτελέας.

 

17.   

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων, που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και Σχολικές Μονάδες.

Εισηγήτρια: Κα  Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

18.   

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων,  Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

19.   

Αποδοχή διαφόρων ποσών.

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

20.   

Έγκριση χορήγησης αδειών:

Α) Υπηρεσιών διαδικτύου

Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος,  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 

21.   

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 11-07-2011, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ