Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 16.01.2012

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  11-01-2012

 Αρ. Πρωτ : 1.763

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16-01-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
19:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  

Συζήτηση με θέμα: Χρηματοδοτικά εργαλεία – αντισταθμιστικά οφέλη από ΔΕΗ (για τη χρήση των φυσικών πόρων) με στόχο τη χρηματοδότηση της μεταλιγνιτικής περιόδου.

Εισηγητές: κ. Ιωαννίδης Ελευθέριος, δημοτικός σύμβουλος, Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
2.  

Μεταβίβαση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης από το Δήμο Κοζάνης στη ΔΕΥΑΚ

Εισηγητής; κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
3.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Τ. – Δήμου Κοζάνης – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με αντικείμενο την ενίσχυση της θεατρικής ανάπτυξης της πόλης της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας»

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
 
4.  

Παραχώρηση της χρήσης λεωφορείων οχημάτων στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών του.

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
 
5.  

Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κοζάνης για α)Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Κοζάνης και β)Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στις Τοπικές Κοινότητες, μέχρι 31-03-2012,

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
 
6.  

Παραχώρηση ή μη της χρήσης έκτασης εμβ. 14.782,38 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Παλιός Τσιαϊπούνης» στην Κοζάνη, στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για κατασκευή νέας Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, δημοτικός σύμβουλος.
 
7.  

Έγκριση της αριθμ. 1/2012 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για μουσική διδασκαλία στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης»

Εισηγητής: κ Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού.
 
8.  

Κατανομή 4ης δόσης ποσού 190.072,93 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος.
 
9.  

Έγκριση Απολογισμών σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διάστημα από 01-01-2011 έως 30-05-2011.

Εισηγητής: κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

 
10. 

Συναίνεση η μη του Δ.Σ. για έκδοση αδείας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση «ΚΡΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
11. 

Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για ξεκίνημα διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «ΚΡΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης, εμβ. 99.234,934 τ.μ.

 Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
12. 

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Πάρκων - Παιδικών Χαρών – Παιδότοπων – Καλλωπισμού – Ονομασίας οδών, πλατειών, συνοικισμών, σχετικά με την ονομασία οδών πόλεως Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος της Επιτροπής.
 
13. 
Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
14. 

Τροποποίηση της αριθμ. 616/2011 Α.Δ.Σ. μόνο ως προς τον ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων.

Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
15. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
16. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
17. 
Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
18. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 16-01-2012, τις ώρες από 17:00 έως 19:00.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ