Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 13-06-2013
  Αρ. Πρωτ : 31896
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
17-06-2013
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.     

Εξέταση αίτησης κατοίκων της οδού Μητρ. Φωτίου, για αυθαίρετη κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στο δώμα οικοδομής (Μητρ. Φωτίου 23).

 Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.

2.     

Λύση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – Α.Π.Θ. με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3.     

Έγκριση της αριθμ. 81/2013 μελέτης του έργου «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.     

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου «Διαμόρφωση κεντρικού τμήματος οικισμού Κερασιάς.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.     

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στο Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.     

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Ηπειρώτικα Κοζάνης»

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.     

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.     

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.     

Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. 

Εξέταση αίτησης Μορφωτικού – πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» για παραχώρηση της χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου στο Ο.Τ. 880 στην Κοζάνη για πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων από 20/08 έως 25/08 κάθε χρόνο.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. 

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
12. 

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
13. 

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
14. 
Έγκριση χορήγησης αδειών:

α) Προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, β) Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 17-06-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ