Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα26.09.2011

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  22-09-2011

 Αρ. Πρωτ : 70.175

 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
26-09-2011
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  

Συγκρότηση Επιτροπής για τον εορτασμό των 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.

 
2.  

Έγκριση των αριθμ. 9/2011, 18/2011, 19/2011 και 32/2011 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, που αφορούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για υπογραφή συμβάσεων με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

 
3.  

Ανάκληση της αριθμ. 257/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Αποδοχή δωρεάς 2.000 μετοχών της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. , κυριότητας ΤΕΔΚ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 
4.  

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου.

Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, Δημ.Συμβ., Τσιώγκας Γ. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου.

 
5.  

Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, Δημ. Σύμβ., Μαγγιρίδης Μιλτ., Πρόεδρος Τ.Κ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

 
6.  
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων.
Εισηγήτρια: Κα Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
 
7.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΑΝΚΟ με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο: Επέκταση/Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
 
8.  

Αλλαγή δικαιούχου του ενταγμένου έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Αιανής Ν. Κοζάνης και λύση Προγραμματικής Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
9.  
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cities Net
Εισηγητής: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
10. 

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
11. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
12. 
Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
13. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου .2011 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ