Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29.12.2011

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  23-12-2011

 Αρ. Πρωτ : 89.695

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29-12-2011
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΩΡΑ
13:30
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.       

Έγκριση παράτασης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουρισμού – Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας πρώην Δήμου Αιανής και της θητείας των εκκαθαριστών

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
2.       

Ανάληψη από το Δήμο Κοζάνης των οικονομικών υποχρεώσεων της λυθείσας αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουρισμού – Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας πρώην Δήμου Αιανής, μέχρι 31-12-2011.

 Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
3.       
Έγκριση συμμετοχής Δήμου Κοζάνης στο Σύμφωνο Ενεργειακών Δήμων.
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
4.      Εγ

Εγκατάσταση ή μη Ανεμολογικού Ιστού στην Τ.Κ. Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Διαμαντίδης Κων/νος Πρόεδρος Τ.Κ. Σκήτης.

 
5.       

Συναίνεση η μη του Δ.Σ. για έκδοση αδείας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση «ΚΡΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
6.       

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΑΝΚΟ Α.Ε. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Επέκταση – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 
7.       
Διόρθωση στοιχείων Απογραφής Έναρξης.
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Βαντσιώτης, υπαλ. Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
8.       
Αναστολή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.

 
9.       

Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τη μεταφορά ποσών χρηματοδοτήσεων από μια Δημοτική Ενότητα σε άλλη, για την κάλυψη αναγκών έργων που υλοποιούνται στο Δήμο Κοζάνης, με χρηματοδότηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης στα πλαίσια του 3ου ΕΑΠ

 
10. 

Α)Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής Επιδεικτικού – Εκπαιδευτικού Συστήματος ΑΠΕ και μελέτη Προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος στο σχολικό συγκρότημα»

Β)Έγκριση Α.Π.Ε. α)Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοιλάδας, β)Οριζόντια σήμανση οδών.

Γ) Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων συμπιέσεως (Press Container) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Δ)Υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» Τίτλος πρότασης «Οδοποιΐες επεκτάσεων»

Εισηγητές: κ.κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος,  Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχοι Κοζάνης.
 
11. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
12. 
Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
13. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 13:30 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ