Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18 Απριλίου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  12-04-2012

 Αρ. Πρωτ : 23.296

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18-04-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
ΩΡΑ
19:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

Α)Πολεοδομική Μελέτη νέου Οικισμού Ποντοκώμης στη ΖΕΠ Κοζάνης (Β’ στάδιο)

Β)Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου (Σχ. Αίτηση Τσιόπτσια Θεοδώρα)
Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
2.  
Τροποποίηση έργων Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ)
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
 
3.  
Λήψη μέτρων για τη λειτουργία των Νεκροταφείων Δ.Κ. Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
4.  

Α)Έγκριση Πρωτ. Οριστ. Παραλαβής «Τεσσάρων (4) Απορριμματοφόρων Οχημάτων»

Β)Τρόπος εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών
Γ)Έγκριση Α.Π.Ε.
Δ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
5.  

Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη θέση «ΤΙΤΕΛΗ» της Τ.Κ. Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Πετρανών.

 
6.  
Έγκριση Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
Α)36/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου»
Β)50/2012 «Τροποποίηση της αριθμ. 108/2010 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ»
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
7.  

Υλοποίηση δράσης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δ.Κ.» της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δ.Κ.  

 
8.  
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

 
9.  

Απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.221/1974) εμβ. 5.434,92 τ.μ. του χερσολίβαδου 838 της Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, στον Πασχαλίδη Αναστάσιο για κατασκευή βιοτεχνικής μονάδας πλαστικών.

Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.

 
10. 

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης (01-06-2011 έως 31-12-2011).

Εισηγητής: κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
 
11. 

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης (01-06-2011 έως 31-12-2011).

Εισηγητής: κ. Βλάχος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
 
12. 

Εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης α)Βαλταδώρων 2, εμβ. 66,35 τ.μ. β) Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, εμβ. 135,29 τ.μ.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
13. 

Καθορισμός δικαιώματος χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης του Αγίου Πνεύματος, Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητές: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Τσανακτσίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Δρεπάνου, Δήμου Κοζάνης.

 
14. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
15. 
Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών Παιγνίων.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
16. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τετάρτη 18-04-2012,  τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ