Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 25.10.2011

`
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  17-10-2011

 Αρ. Πρωτ : 75.451

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
25-10-2011
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2012.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
2.  

Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
3.  

Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2012

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
4.  

Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
5.  

Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2012

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
6.  

Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
7.  

Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
8.  

Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
9.  

Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2012

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
10. 

Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Συντάγματος και στο Σταθμό Βαρέων Οχημάτων Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012.

 
11. 

Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
12. 

Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: : Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
13. 

Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2012

Εισηγήτρια:: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
14. 

Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2012

Εισηγήτρια:: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
15. 

Καθορισμός αμοιβής παρόχου νομικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των υπηρεσιών και των οργάνων του Δήμου Κοζάνης σε Νομικά θέματα κατά την κατασκευή και εποπτεία του έργου με τίτλο «Κτήριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 
16. 

Σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «Κτήριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 
17. 
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
18. 
Αιτήσεις – έγγραφα - Ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την 24η  Οκτωβρίου τις ώρες από 16:00 έως 20:00.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ