Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 6 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη  02-11-2012
  Αρ. Πρωτ : 74.066
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
06-11-2012
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
1.      

Συζήτηση με θέμα «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής.

Εισηγητής: κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

2.      

Μεταβολές ή μη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης για το Σχολικό Έτος 2013-2014

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, αν. Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

3.      

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. - Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού με τίτλο “Συγκρότηση συλλογής & Μουσειολογική Νοηματική & Χωρική έρευνα – μελέτη για τον Εκθεσιακό χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

4.      

Χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης μαρμάρων στη θέση “Ασβεσταριά” Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης εμβ. 39.502,00 τ.μ., στην ΑΤΛΑΣ ΕΠΕ

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Αλμασίδης Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.

5.      

Καθορισμός χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης στην πόλη της Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.      

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον αριθμό αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το Δήμο Κοζάνης το 2013.

 Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.      

Αίτημα Μιχούλη Αναστασίας για διοικητική αποβολή της Καπρίνη Συμέλας από το περίπτερο επί της πλατείας Νίκης.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.      

Α)Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012. Β) Τροποποίηση της αριθμ. 211/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κοζάνης”

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.      

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης-Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Μορφωτικού Συλλόγου Καλαμιάς.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. 

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
11. 

Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. Του έργου “Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης Σερβίων (Β΄Φάση).

Εισηγητής:κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. 

Έγκριση Πρακτικών ν. 25, 26 της Γενικής Συνέλευσης Τ.Ο.Ε.Β. Χρωμίου περί “Έγκρισης Προϋπολογισμού χρήσης 2012- Αποτελέσματα χρήσης 2011.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης

13. 

Παραχώρηση της χρήσης σχολικού αγροτεμαχίου (αρ.τεμ. 1132 εμβ. 16.142,00 τ.μ.) ιδιοκτησίας Δ.Κ. για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής.

Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, Κα Κουφαλέξη – Καραμανώλα Ματίνα, Πρόεδρος Δ.Κ. Αιανής.

14. 

Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων εμβ. 20,375 στρ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Καπνοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, Μισαηλίδης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Καπνοχωρίου  

15. 

Εξέταση αιτήσεων Δήμου Στυλιανής για α)μείωση μισθώματος ακινήτου δημοτικού αναψυκτηρίου Τ.Κ. Ροδιανής του Δήμου Κοζάνης, β)Λύση της σύμβασης μίσθωσης.

Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του ανωτέρου ακινήτου.

Εισηγητές: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, Ρουσιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ροδιανής

16. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
17. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
18. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τρίτη 06-11-2012 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ