Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
   ΝΟΜΟΣ    ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          Κοζάνη, 13 Φεβρουαρίου  2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                   Αριθμ. πρωτ : 7.947
           -------------                                                                            
         Γραμματεία 
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                       Προς :  Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 
1
Αθανάσιο (Σάκη) Βαρέκα
2
Αθανασία (Σούλα) Βακωνάκη - Χάϊδω
3
Θεόδωρο Βασδάρη
4
Ειρήνη Κακουλίδου 
5
Ελπίδα Κουϊμτζίδου
6
Κων/νο Ανουλίδη
7
Γεώργιο Βαβλιάρα
8
Ελευθέριο Ιωαννίδη
                    
                                                            Κοιν.: Λάζαρο Ν. Μαλούτα Δήμαρχο Κοζάνης
 
 

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου  2013 και ώρα 14: 00  μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.08.2014

 

2.      Ανάκληση η μη αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

3.      Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

4.      Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.

 

5.      Αποδοχή της έκθεσης αξιολόγησης και των μετρήσεων του έργου ¨Ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης – διερεύνηση την ανατομίας του προβλήματος¨

 

6.      Εξέταση ενστάσεων κατά της Πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Λευκόβρυσης Κοζάνης.

 

7.      Τροποποιήσεις σχεδίου.  

 

8.      Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μάρκος Χ. Φλώρος

Αντιδήμαρχος  Κοζάνης

 

     Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

     Κοζάνη, 13 Φεβρουαρίου  2013
                    
        
             Γρηγοριάδης Ιωάννης