Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18-2-2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, την  Δευτέρα  18-2-2008  στις  8:00 μ.μ.

1
Ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Δήμου Κοζάνης στη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τις εξελίξεις στο έργο της ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) Λήψη απόφασης Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
2
Έγκριση χορήγησης αδειών:
α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων
β)Υπηρεσιών διαδικτύου
γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3
Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2008
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4
Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών, Έγκριση Α.Π.Ε., Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής.  
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
5
Έγκριση της με αριθμό 1/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης – τηλεθέρμανσης έτους 2008»
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
6
Κατανομή ποσού 3ου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) και υποβολή προτάσεων προς ένταξη.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
7
Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών – Καινοτομίας – Ενέργειας 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
8
Έγκριση εγκατάστασης και εφαρμογής τηλεματικού συστήματος στα Mini Bus του Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
9
Έγκριση της αριθμ. 1/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΤΚ που αφορά «Έγκριση  Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΤΚ
10
Έγκριση της αριθμ. 1/2008 Α.Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Λευκοπηγής, που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2008»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τσολάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΠΗ Λευκοπηγής.
11
Έγκριση της αριθμ. 1/2008 Α.Δ.Σ.  του Ν.Π. του Δήμου Κοζάνης «Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2008»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου.
12
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών–Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης–ΚΕΔΚΕ–Δήμου Κοζάνης–ΚΑΠΗ –ΔΕΠΑΚΠ για την παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
13
Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την προένταξη της ενέργειας «Μελέτες Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Κοζάνης» και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής: κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Αντ/ρχος Κοζάνης
14
Σύμφωνη γνώμη ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων εκτάσεων που βρίσκονται στο Τ.Δ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τρύφων Πουταχίδης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ.Οινόης.
15
Σύμφωνη γνώμη ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων που βρίσκονται στο Τ.Δ. Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Πετρανών.
16
Ευρωπαϊκός χάρτης για την ισότητα των φύλλων στις τοπικές κοινωνίες.
Εισηγήτριες: Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης - Άννα Νανοπούλου, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δημ. Συμβ. Κοζάνης. 
17
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδόμενων με αμοιβή.
 Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
18
Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (Τοπικό Συμβούλιο Νέων) του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
19
  Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
20
Τροποποίηση της αριθμ. 185/1/07 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό Προέδρου και μελών 3ης Σχολικής Επιτροπής 5ου και 15ου Δημοτικού Σχολείου.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
21
Έγκριση Προϋπολογισμών έτους 2008  και Απολογισμών έτους 2007 των κληροδοτημάτων του Δήμου Κοζάνης Ι.Μικρού και Λ.Γκέκα.Ορισμός γραμματέα των ανωτέρω κληροδοτημάτων.
22
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις