Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18-4-2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, την Παρασκευή 18-4–2008 στις 8:00 μ.μ. Τα θέματα συζήτησης είναι:

1
Ενημέρωση για οφειλές Υπουργείου  Πολιτισμού προς το Δήμο Κοζάνης (Ν.Π. – Επιχειρήσεις) από υπογραφείσες Προγραμματικές Συμβάσεις.
Εισηγητής: κ. Π. Κουκουλόπουλος, Δήμαρχος Κοζάνης
2
Ενημέρωση για την σχολική στέγη στο Δήμο Κοζάνης – Πρόταση για το διάστημα 2008-2013
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
3
Α)Κατανομή 1ης δόσης ποσού 415.943,90 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Β)Ενημέρωση – Απόφαση προσθήκης επωνυμίας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4
Καταρχήν λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου στο οποίο θα κατασκευαστεί το Κλειστό Κολυμβητήριο, στη Γ. Γ. Ο. Α.
Εισηγητής: κ.Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
5
Επικύρωση αποτελέσματος εκλογής και ανακήρυξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Π. Θεοδωρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
6
Έγκριση χορήγησης αδειών: α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων
β)Υπηρεσιών διαδικτύου, γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
7
Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2008
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
8
α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών
β)Έγκριση Α.Π.Ε.
γ)Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων
δ)Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων.  
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
9
Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις του άρθρου 26 του Ν.3649/2008
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
10
Συναίνεση ή μη για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 5.357,75 τ.μ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Βατερού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ε. Κεντεποζίδης, Πρόεδρος Τ.Σ. Βατερού
11
Εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης συνολικού εμβαδού 13 στρεμ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Βατερού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ε. Κεντεποζίδης, Πρόεδρος Τ.Σ. Βατερού.
12
Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή  των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
13
Έγκριση Αποφάσεων Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη»
Α)11/08 και 12/08 «Έγκριση Απολογισμών 2006 -2007»
Β)13/08 «Κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημ. Βιβλιοθήκης.
14
Διοικητική Αποβολή από χέρσα δημοτική έκταση στην περιοχή Σιόποτο
Εισηγητής: κ. Θ. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
15
Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου ακινήτου εμβ. 82,83 τ.μ. για διάνοιξη της οδού Καλαμά, στο Ο.Τ. 126 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Θ. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
16
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
17
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις