Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27-3-2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, την Πέμπτη 27-3-2008 στις 9:00 μ.μ. Τα θέματα συζήτησης είναι:

1
Έγκριση χορήγησης αδειών:
α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων
β)Υπηρεσιών διαδικτύου,
γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2
Έγκριση χορήγησης αδειών:
α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων
β)Υπηρεσιών διαδικτύου
γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3
Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών, Έγκριση Α.Π.Ε., Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής.  
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
4
Επιστροφή ποσοστού 20% στους Πολυτέκνους από τα Δημοτικά Τέλη έτους 2007
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
5
Έγκριση της αριθμ. 1/08 Α.Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Καρυδίτσας περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2008 
Εισηγήτρια: Κα Αικατερίνη Βαχτσεβάνου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΠΗ Καρυδίτσα
6
Έγκριση της αριθμ. 3/2008 Α.Δ.Σ. του  Ν.Π. Δήμου Κοζάνης «Δ.Α.Κ. Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2007»
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Α.Κ. Κοζάνης 
7
Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2007 του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
Εισηγήτρια : κ. Κυριακή Καλογερίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
8
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού–Πεζοδρομίων–Περιπτέρων-Έγκριση χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης–Ν.Α. Κοζάνης–ΔΕΤΚ με αντικείμενο «Φύλαξη συντήρηση περιαστικών δασών Δήμου Κοζάνης και έλεγχος λειτουργίας Δικτύων Διαχείρισης Απορριμμάτων»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΤΚ
10
Έγκριση της αριθμ. 15/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ περί «Πρόσληψης Χημικού Μηχανικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
11
Έγκριση της αριθμ. 27/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ περί «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου»
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
12
Έγκριση Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
α) 3/2007 «Πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού Π.Ε.
β) 6/2008 «Ορισμός τριμελούς επιτροπής βαθμολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού Π.Ε.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
13
Καθορισμός αρδευτικού τέλους Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14
Παραχώρηση αγροτεμαχίου εμβ. 11.250 τ.μ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Αργίλου, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περ. Δυτ. Μακεδονίας, στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15
Εξέταση αίτησης συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων, Φίλων ατόμων με αυτισμό Νομού Κοζάνης, για παραχώρηση οικοπέδου για κατασκευή λειτουργία Κέντρου Προστατευμένης Διαβίωσης για Αυτιστικά Άτομα.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
16
Σύμφωνη γνώμη ή μη για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στο Τ.Δ. Πτελέας του Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρασκευή Αρνίδου, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Πτελέας  
17
Επιβολή διοικητικών προστίμων για αυθαίρετη διαφημιστική πινακίδα
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
18 Γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
19      ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
20 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις