Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 4-2-2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, την Δευτέρα 4-2–2008 στις 8:00 μ.μ. Τα θέματα συζήτησης είναι:

1
Συζήτηση – Ενημέρωση για την αιφνίδια αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το Τέλος Ανάπτυξης «Τοπικός Πόρος»
2
Εξελίξεις σχετικά με τον Προγραμματισμένο Σχεδιασμό της ΔΕΗ στην περιοχή μας.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3
Έγκριση χορήγησης αδειών:
α)Υπηρεσιών διαδικτύου
β)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
γ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4
Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2008
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
5
Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών, Έγκριση Α.Π.Ε., Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής.  
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
6
Παραχώρηση οικοπέδων που βρίσκονται σε Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δήμο Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
7
Έγκριση νυκτερινής απασχόλησης προσωπικού (τακτικού και αορίστου χρόνου) και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες για το έτος 2008.
Εισηγήτρια: Κα   Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
8
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού:
α) δίμηνης απασχόλησης και β) Μίσθωσης έργου
Εισηγήτρια: Κα   Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
9
Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων που απασχολήθηκαν το 2006 στο γραφείο εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών.
Εισηγήτρια: Κα   Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
10
Τροποποίηση της αριθμ. 481/2007 Α.Δ.Σ. περί «Ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. του ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης»
 Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης
11
Έγκριση της αριθμ. 33/2007 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης που αφορά «Έγκριση  Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγήτρια: Κα Κυριακή Καλογερίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. 
12
Έγκριση της αριθμ. 1/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΜΚΟ που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΜΚΟ.
13
Έγκριση της αριθμ. 2/08 Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ, που αφορά «Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ.
14
Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2007 της ΔΕΠΑΚΠ
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ
15
Έγκριση της αριθμ. 4/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ που αφορά «Παραίτηση Νοσηλεύτριας Τ.Ε. από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της ΔΕΠΑΚΠ – Επαναπροκήρυξη της θέσης εργασίας»  Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ
16
Έγκριση της αριθμ. 5/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ που αφορά «Επικύρωση άγονης διαδικασίας της υπ. Αρ. πρωτ. 499/9-11-2007 ανακοίνωσης. Νέα προκήρυξη για την κάλυψη μιας (1) θέσης με την ειδικότητα του Επιμελητή Πρόνοιας ή Κοινωνικού Φροντιστή Δ.Ε. στο Κ.Δ.Α.Π. μ.Ε.Α.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ
17
Έγκριση της αρ. 29/2007 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγητής: κ, Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Α.Κ. Κοζάνης.
18
Έγκριση της αριθμ. 1/2008 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγήτρια: Κα Ρίτα Φώλια, Δ/ντρια Δημ. Παιδ. Σταθμών & Βρεφ/κού Σταθμού Κοζάνης.
19
 Έγκριση της αριθμ. 1/2008Α.Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008»
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Αναστασούδης, Πρόεδρος ΚΑΠΗ.
20
Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών για το έτος 2008.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
21
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών Επιχειρήσεων (έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για κάθε Συμβούλιο)
 Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
22
Σύμφωνη γνώμη ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων εκτάσεων που βρίσκονται στο Τ.Δ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τρύφων Πουταχίδης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Οινόης.
23
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις