Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 14.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

1.Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2014.

Εισηγητές: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου και κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχοι Κοζάνης

2.Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

3.Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

4.Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

5.Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

6.Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

7.Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

8.Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

9.Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

10.Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

11.Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

12.Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

13.Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2014

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

14.Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

15.Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

16.Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων και οδών για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

17.Παράταση η μη εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών εμβ. 30.000,00 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

18.Παράταση η μη εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών εμβ. 11.000,00 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης

19.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Άρδευσης στο Δήμο Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

20.Συναίνεση ή μη για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης ασβεστιτικού σχιστόλιθου σε δημοτικές εκτάσεις εμβ. 6.892,00 και 5.557,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

21. Σύσταση προσωποπαγούς θέσης για διορισμό υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος Αντ/χος Κοζάνης

22.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή – προσθήκη πίλλαρ Ελλησπόντου.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

23.Έγκριση της αριθμ. 195/2013 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

24. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης