Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 14.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

                            

1.                Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης: α)5/2013 «Έγκριση του καλλιτεχνικού απολογισμού δράσης του ΔΗΠΕΘΕ για το έτος 2012» β) 24/2013 «Έγκριση ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 έως 31-12-2012)

Εισηγητές: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. και κ. Καραχισαρίδης Γιάννης, Καλλιτεχνικός Δ/ντης, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης 

2.                Απάντηση σε ερωτήματα των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, σχετικά με την μείωση ή όχι των λογαριασμών κατανάλωσης νερού των κατοίκων των ανωτέρω Τ.Κ.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

3.                Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΑΝΚΟ Α.Ε. με αντικείμενο «Μελέτη επέκτασης δικτύων τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Κρόκου και Δρεπάνου».

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.:

4.                Έγκριση της αριθμ. 216/2013 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ «Τιμολόγηση παροχής νερού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

5.                Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

6.                Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.                Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 698, στην περιοχή Σκ’ρκα – Αγ. Νικάνορας.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.                Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 378Α και 351Α στην περιοχή Πλατείας Λασσάνη.

 Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.                Εξέταση αίτησης Σημανδράκου Ευαγγέλου για τροποποίηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, των πολεοδομικών ενοτήτων «Άγιος Αθανάσιος – Πλατάνια»

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

10.              Χορήγηση προκαταβολής ποσού 63.126 € στην Κ/Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ, αναδόχου του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

11.              Εξέταση ένστασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΤΕ που αφορά προσβολή της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε. του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

12.              α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών, β) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, για το έργο «Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων – υποδομών» 

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

13.              Εκποίηση τεσσάρων (4) παλαιών οχημάτων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

14.              Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας κηπευτικών στον Τσαουσίδη Γεώργιο

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

15.              Τροποποίηση της αριθμ. 139/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Σύσταση επιτροπής για διάθεση κληρονομιαίας περιουσίας κληροδοτήματος Χρήστου Μανώλη»

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

16.               Διαγραφή διαφόρων χρηματικών ποσών

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

17.              Εκμίσθωση αγροτεμαχίων εμβ. 17.354,22 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

18.              Παραχώρηση της χρήσης ποδοσφαιρικού γηπέδου Αιανής στη θέση «Παπαζήση» στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

19.              Έγκριση της αριθμ. 32/2013 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

20.              Ορισμός υπαλλήλων για σφράγιση καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

21.               Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης