Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, τη  Δευτέρα  20-10-2008  στις 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα συζήτησης: 
1. Έγκριση της αριθμ. 154/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση τιμολογίου κατανάλωσης τηλεθέρμανσης για την 16η περίοδο λειτουργίας (2008 – 2009)
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2. Έγκριση χορήγησης αδειών:
α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων,
β)Υπηρεσιών διαδικτύου,
γ)Διέλευσης εισόδου γκαράζ,
δ)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3. Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2008
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
4. α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών,
β)Έγκριση Α.Π.Ε.,
γ)Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων,
δ)Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων.   
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
6. Έγκριση της αριθμ. 40/08 Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ που αφορά «Επαναπροκήρυξη θέσης στο Κ.Δ.Α.Π.μ.Ε.Α.»
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης
7. «Διατήρηση και συνέχιση ή μη της λειτουργίας του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
8. Έγκριση της αριθμ. 4/08 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοζάνης «Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης» που αφορά «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. & σύσταση οργανικών θέσεων αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης μουσικών εκπαιδευτικού προσωπικού»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου
9.  Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την προένταξη του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων μικρής επικινδυνότητας Νομού Κοζάνης και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ όλων των ΟΤΑ του Νομού Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης 
10.  Χωροθέτηση Κοιμητηρίων Νέου Κλείτου – Πρωτοχωρίου
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος/, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.  Γνωμοδότηση για Περιβαλλοντική Έκθεση του έργου «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας» με κωδικό θέσης “4933- KOZANH  RAILWAY STATION” επί των οδών Κασομούλη & Αρκαδίου της Εταιρίας WIND HELLAS – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης   
12.  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
13.  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΦΙΛΗΣ