Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 24 Ιουνίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου 2014-2019 του Δήμου Κοζάνης

 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

2.        

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. που θα γίνει στις 30/06/2015

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.        

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.. που θα γίνει στις 29/06/2015

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

4.        

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. που θα γίνει στις 30/06/2015

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

5.        

Έγκριση της αριθμ. 23/2015 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά: Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015

Εισηγήτρια: Κα Μ. Ηλικίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

6.        

Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

7.        

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 00.6431.0002 «Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη διαχείριση απορριμμάτων»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

8.        

Εξέταση αίτησης Στέγης Παιδιού «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

9.        

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις