Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Μαίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνδριάζει την Τετάρτη 3 Μαίου του Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ώρα 20.00  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με  ΟΣΕ Α.Ε. και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για το έργο: Ανάπλαση και Αξιοποίηση περιοχής «Σιδηροδρομικός Σταθμός» της Πόλεως Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
2.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: Μελέτες Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
3.        Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Πλατάνια – Αγ. Αθανάσιος» της πόλεως Κοζάνης και συγκεκριμένα την αντιμετάθεση των χρήσεων του Ο.Τ. 880.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
4.        Υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON – 2020 με τίτλο:
α) Προώθηση και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμων πόλεων μέσω της φύσης.
β) Εξεύρεση λύσεων που στηρίζονται αποκλειστικά σε φυσικούς πόρους μέσω της δημόσιας καινοτομίας για τη μετάβαση σε πιο πράσινες αστικές περιοχές.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.        Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα - Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.        Επιλογή υδρονομέων Αιανής και Ξηρολίμνης έτους 2017.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.        Έγκριση της αριθμ. 9/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Απολογισμό Δράσεων έτους 2016».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
8.        Καθορισμός λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε Σχολικές Μονάδες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στ μέλλον.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.        Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.        Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Σιδερών
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.        Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.048,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής για επαγγελματική χρήση.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.        Τροποποίηση της αριθμ. 639/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής για εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας της  εταιρίας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.        Τροποποίηση της αριθμ. 99/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά διαγραφή ποσού 11.392,02 τ.μ. λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.        Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.        Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.        Επιστροφή ποσοστού 30% από τα δημοτικά τέλη έτους 2016 στους Πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και κατόχους κάρτας αλληλεγγύης.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.        Ορισμός γραμματέα και αλλαγή μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το Κουρί.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.        Έγκριση της αριθμ. 21/2017 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης «Απολογισμός 2016»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
19.        Έγκριση της αριθμ. 36/2017 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης «Απολογισμός 2016».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
20.        Χορήγηση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Οικιστική Αναβάθμιση οικισμών Δ.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.        Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ5 Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατεδάφιση υδατόπυργου Τ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση Όψεων Δημοτικού Σχολείου Χαρ.Μούκα.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Επισκευή οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.        Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.        Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου: Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.        Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.        Ανάληψη η μη δαπάνης, από το Δήμο Κοζάνης, για την ηλεκτροδότηση της γεφυροπλάστιγγας Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου.
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Βακουφτσής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.        Καταβολή η μη αποζημίωσης Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
30.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31.        Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων: α) Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευή Νέων, β) Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32.        Έγκριση της αριθμ. 32/2017 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ που αφορά «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.
33.        Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου: Τοπικό σχέδιο δημιουργίας εικαστικών παρεμβάσεων.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 
34.        Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.  
35.         Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ