Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Σύσκεψη με θέμα τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς


Tην  Πέμπτη 8-2-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος με θέμα τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς , έπειτα από πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γρηγοριάδη Γιάννη. Στη συνάντηση κλήθηκε ο Γεωργοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτ. Μακεδονίας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Αρνίδη Παναγιώτη, η  Ένωση Νέων Αγροτών Κοζάνης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Αρνίδη Λεωνίδα και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τους  Παπαγεωργίου Δημήτρη και  Ισαάκ Ιωάννη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κοινή παραδοχή όλων ήταν ότι η εγκατάλειψη σκύλων αποτελεί αιτία αύξησης του αριθμού των αδέσποτων και ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήζει αναθεώρησης.
Έγινε ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εφαρμόζει ο Δήμος και για τις δράσεις του Δήμου γύρω από το θέμα της πληροφόρησης των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Επίσης έγινε ενημέρωση για την εντατικοποίηση των ελέγχων οι οποίοι ήδη διενεργούνται σε συνεργασία με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Οι συμμετέχοντες ενημέρωσαν τον Αντιδήμαρχο για τις δράσεις των συλλόγων τους που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών τους καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ώστε να δοθούν κίνητρα για ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμό των κυνηγετικών και ποιμενικών σκύλων.
Από τη συνάντηση προέκυψαν  προτάσεις οι οποίες, έπειτα από επεξεργασία, θα κατατεθούν στη διαβούλευση του Ν.4039/2012. Όλοι οι κληθέντες στη συνάντηση είναι ανοιχτοί για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με το Δήμο και τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στο θέμα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό για εξαλειφθεί η εγκατάλειψη των σκύλων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.