Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τροποποίηση πινάκων συμμετεχόντων λαϊκών αγορών

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση πινάκων συμμετεχόντων Λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και παράλληλης αυτής    

ΣΧΕΤ : α. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 3060 / ΦΕΚ 89Β/ 16-01-2021  

            β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ3068/ ΦΕΚ 94Β/16-1-2021

γ. το υπ’ αριθμ. 1076/19-1-21 έγγραφο μας

δ. το υπ’ αριθμ 1343/21-01-21 έγγραφο μας

 

Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων των λαϊκών Αριστοτέλους και παράλληλης αγοράς ως εξής:

Α) Από τον πίνακα συμμετεχόντων της παράλληλης λαϊκής αγοράς στις 30-1-21 αφαιρούνται ο κάτωθι:

158

Λοβασσας Θεοδωρος

Εμποριο Βιομηχανικών

Ο παραπάνω προστίθενται στον πίνακα συμμετεχόντων της λαϊκής αγοράς Αριστοτελους στις 30-1

 

Β) Από τον Πίνακα συμμετεχόντων λαικής αγοράς Αριστοτέλους 30-1αφαιρείται η κάτωθι:

 

97

Μητρου Γεωργία

Εμποριο Βιομηχανικών

 

Η παραπάνω προστίθενται στον πίνακα συμμετεχόντων της παράλληλης λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους στις 30-1.

Κατά τα λοιπά συνεχίζει και ισχύουν τα  γ’, δ’ σχετικά

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Ανακοίνωση

 

Κώστας Κυριακίδης