Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης


Ο Δήμος Κοζάνης σας πληροφορεί ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, το οποίο λειτουργεί στον ισόγειο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, επί της οδού Αργυροκάστρου 13.
Ο Δήμος μας είναι ο δικαιούχος εκτέλεσης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτ. Μακεδονία 2014 – 2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί κοινωνική δομή ενημέρωσης, διασύνδεσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής  διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Από εδώ ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Παρέχει πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή Προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)

Επίσης παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την  επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις άξονες:
•    Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
•    Συνεργασία με υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
•    Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ωφελούμενος πληθυσμός
•    Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Κοζάνης
•    Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης».
•    Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
•    Άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
•    Γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
Λειτουργία και Στελέχωση
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά Δευτέρα  με Παρασκευή, από τις 8:00π.μ  έως τις 4:00 μ.μ. και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 Ψυχολόγο.
Πληροφορίες:
Τηλ επικοινωνίας: 2461028120
Αναστασία Βαβλιάρα , Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια
Σπυριδούλα Ανδριακοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός
Σταυρούλα Κουβάτα, Ψυχολόγος.