Back

Ανακοίνωση- πρόσκληση προς τους οφειλέτες του Δήμου Κοζάνης για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους


Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4304/2014(ΦΕΚ 234Α΄), οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Κοζάνης που θα βεβαιωθούν μέχρι 30-10-2014 δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις .

Τα κύρια σημεία των ρυθμίσεων είναι τα εξής:

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η   υποβολή αίτησης του οφειλέτη το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. 

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνονται για μεν τις οφειλές προς το Δήμο η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για δε τις οφειλές προς τα Νομικά Πρόσωπα το Διοικητικό του Συμβούλιο.

 Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες .

 

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

 

Ρυθμίζονται μεταξύ άλλων με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο  κυρίως  οφειλές από δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του ΚΟΚ, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ,  χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης καταβολής. Η καταβολή δε ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επ αυτής .

 


Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

 


Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,(σήμερα 0,25%) πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.


Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις…» (π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ. 5/86).

 

Σκοπός των ως άνω διατάξεων είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους και για αυτό  παρέχονται σημαντικά κίνητρα-διευκολύνσεις  προς τους οφειλέτες για την άμεση και συστηματική εξόφληση των οφειλών τους .


Για το σκοπό αυτό   καλούμε όλους τους δημότες και μη, που έχουν οφειλές προς το Δήμο Κοζάνης , να απευθυνθούν στην  Οικονομική Υπηρεσία   –   Τμήμα Ταμειακής ( τηλ. 2461 3 50318 ) για να ενημερωθούν και να επωφεληθούν της δυνατότητας που παρέχεται και να ρυθμίσουν ευνοϊκά για αυτούς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.