Back

Απάντηση σε δημοσίευμα

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

Προς ενημέρωση συντακτών

 

Κοζάνη, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση σε δημοσίευμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θεωρούμε καταρχήν θετικό το γεγονός, ότι η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος να Ζεις, θεωρεί «αυτονόητη την ανάγκη να αποκτήσει ο Δήμος Κοζάνης μια στρατηγική για το Μάρκετινγκ …» και άρα καταρχήν συμφωνεί με την πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής. Δυστυχώς, ο επικεφαλής της παράταξης κ. Λ. Ιωαννίδης δεν μπόρεσε να παραστεί στην συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθήσει την συζήτηση για το θέμα και να θέτει δημόσια ερωτήματα,  τα οποία όμως εξαντλητικά αναλύθηκαν τόσο στις εισηγήσεις του Δήμαρχου, του κ. Α.Δέφνερ και του κ. Ν.Καραχάλη όσο και στις τοποθετήσεις κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τις απαντήσεις θα παραθέσουμε αποσπάσματα των γραπτών εισηγήσεων και της προγραμματικής σύμβασης.

1.     Με ποια ακριβώς κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ομάδα;

Το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) καλύπτει τα θέματα τουριστικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και πολιτικής, όπως επίσης και το θεματικό πεδίο Marketing και Branding του Τόπου, τα οποία συνιστούν ένα σχετικά νέο αντικείμενο για την ελληνική πραγματικότητα. Το ΕΤΟΥΣΕΠ υποστηρίζει το μάθημα «Μarketing του Τόπου» (διδάσκοντες: Α. Δέφνερ και Ν. Καραχάλης), το οποίο είναι και το μόνο σχετικό μάθημα που διδάσκεται σε ελληνικό ΑΕΙ. Tο ΕΤΟΥΣΕΠ με διευθυντή τον ΚαθηγητήΑλέξιοΔέφνερ, ανέλαβε το 2012 με επιτυχία τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing και Branding Τόπου.

 Εξ άλλου είναι γνωστό, ότι δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία στην Ελλάδα, αφού οι Δήμοι που έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, δεν φτάνουν ούτε τα δάχτυλα του ενός χεριού.

2.     Πώς εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα της ομάδας μελέτης;

Στο Παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά η ομάδα μελέτης και η διεπιστημονικότητά της. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες ειδικότητες: πολεοδόμος, οικονομολόγος, αναπτυξιολόγος, στατιστικολόγος, πολιτικός μηχανικός, χωροτάκτης, πολιτικός επιστήμονας,…)

 

3.     Πώς εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της πόλης;

 Επί λέξει αναφέρεται στη γραπτή εισήγηση του Δήμαρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο:  « Η επιτυχής εφαρμογή του (του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Πόλης) προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ όλων των εσωτερικών παραγόντων ενός τόπου (δημόσιοι φορείς, αναπτυξιακοί οργανισμοί, επιχειρηματικός κόσμος, επενδυτές, κάτοικοι, τουρίστες κ.ά.) και την εκπροσώπηση κοινών συμφερόντων για την ανάπτυξη του τόπου».

Επί πλέον στη σύμβαση περιγράφονται αναλυτικά οι παρακάτω διαδικασίες συμμετοχής πολιτών και φορέων:

ΜΕΡΟΣ Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ     
1.       ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ BRANDING ΠΟΛΕΩΝ     Επιστημονικές εργασίες, άρθρα, μελέτες

2.       H ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ           Περιβάλλον της πόλης, φορείς, υπηρεσίες και άλλες πηγές 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

3.       Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ           Περιβάλλον της πόλης, φορείς, υπηρεσίες και άλλες πηγές

 4.ΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ           Περιβάλλον της πόλης, φορείς, υπηρεσίες και άλλες πηγές

5. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ       Διαμόρφωση και Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων – Συνεντεύξεις (Κάτοικοι, Επισκέπτες, Επιχειρηματίες – Συνεντεύξεις με φορείς και ειδικούς)

6.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επεξεργασία Ερωτηματολογίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής Σχεδίου, Αγορές και ομάδες στόχοι         

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ       

7.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Διαμόρφωση Στρατηγικής Προώθησης Σχεδίου - Μείγμα Μάρκετινγκ -Διαβούλευση (& Παιχνίδια)

8.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

9.ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΠΕ Μέσα προβολής, Εργαλεία ΤΠΕ

10.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, Τιμολόγηση,

Πρόταση λειτουργίας φορέα και Διαδικασίες ελέγχου
 

4.       Η ανάλυση του κόστους, για τη συμβατική δαπάνη, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα της σύμβασης.

5.       Τι σημαίνει ακριβώς ότι ο Δήμος Κοζάνης θα συμβάλει στις εργασίες πεδίου; Γιατί και με ποιο τρόπο;

Η συνδρομή του Δ. Κοζάνης προς την μελετητική ομάδα θα είναι στην κατεύθυνση της προσέγγισης και επαφής των μελετητών με άτομα και ομάδες που θα συμμετέχουν στην έρευνα πεδίου ( φορείς, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, πολίτες, συλλόγους……) και μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να συμβάλλουν στο εν λόγω έργο.

Όσον αφορά τις «προτροπές» για κριτική και πού πρέπει αυτή να απευθυνθεί, ας μην ανησυχούν, η προεκλογική περίοδος είναι μπροστά μας και θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μας να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να αναδείξουμε ευθύνες.

Είναι κρίμα όμως, στα πλαίσια μιας στείρας θέσης, κάποιοι να ισοπεδώνουν τα πάντα. Ιδίως όταν ο Δήμος μας είναι από τους λίγους σε επίπεδο χώρας που αναπτύσσεται τόσο πληθυσμιακά όσο και σε επίπεδο καινοτόμων και πρωτοποριακών έργων και πρωτοβουλιών και να συνεχίζουν το «αρνητικό μάρκετινγκ» της πόλη μας.