Back

Δημόσια Διαβούλευση του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Κοζάνης (22/5 - 31/5/2013)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1,δ3, του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄ 114/2006), «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Ο Δήμος Κοζάνης έχοντας υπόψη και τα άρθρα 73 (παρ.1) και 76 (παρ. 25) του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αναλαμβάνοντας τα δίκτυα άρδευσης των δημοτικών ή κοινοτικών κοινοτήτων έχει αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του (www.kozanh.gr) τον «Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Κοζάνης» από 22 Μαΐου 2013 έως 31 Μαΐου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ζητάμε να μας υποβάλλετε εγγράφως στο διάστημα αυτό, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία διαβούλευσης, τις παρατηρήσεις σας καθώς και τις απόψεις – προτάσεις σας, για την όσο το δυνατό πληρέστερη σύνταξη του κανονισμού άρδευσης του Δήμου Κοζάνης με τον ακόλουθο τρόπο:

Με ταχυδρομείο :Δήμος Κοζάνης Πλ. 28ης Οκτωβρίου, 501 00 Κοζάνη, υπόψη κας Χατζημανώλη Γεωργίας

Με FAX: 24613 50445

Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ghatzimanoli@kozanh.gr


Διαβάστε το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ