Back

Ορισµός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
Κοζάνη,  08 /0 9 /2014

Αριθμ. πρωτ.: 52711

Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ

Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
 
:
:
 
:
:
:
 
 
 
Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάπτυξης κ΄ Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού

Πλ. Νίκης 1 - Κοζάνη
50100 Κοζάνη
Στογιάννης Κων/νος
24613-50362-323-340
24610-23695

ΘΕΜΑ :« Ορισµός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Απόφαση 853/2014

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 
Έ χοντας υπόψη:
 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών

2.    Τις διατάξεις του άθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.    Την υπ’ αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.    Την υπ’ αρθιμ. 851/2014 Απόφαση Δημάρχου για τον «Ορισμό Αντιδημάρχων».

5.    Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και εύρυθμης λειτουργίας αυτών.

6.    Την ανάγκη να υπάρχει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των θεμάτων, σε συνδυασμό με την πρόθεση καταμερισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
 

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουτσοσίμο Εμμανουήλ του Αθανασίου ως εντεταλμένο σύμβουλο με θητεία δυόμιση ετών από την έκδοση της παρούσας απόφασης μεταβιβάζοντας τις αρμοδιότητες θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων που είναι συναφή με αυτά.

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κ οινοποίηση
 
1) Ενδιαφερόμενο
2) Σε όλα τα τμήματα και Δ/νσεις του Δήμου
3 Αντιδημάρχους

4) Γραφείο Δημάρχου

5) Τμήμα Ανάπτυξης κ΄ Διαχειρ. Ανθρ. Δυναμ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ