Back

Σημαντικές συναντήσεις της ΕΔΕΥΑ παρουσία του προέδρου και του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Την Παρασκευή 20/01/2012 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις του Προέδρου της ΕΔΕΥΑ κ. Γ. Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνου με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και την Ειδική Γραμματέα του ΕΣΠΑ κ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ συνοδευόταν από το Γραμματέα της ΕΔΕΥΑ κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη, Δήμαρχο Ηράκλειας, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ κ. Μανώλη Παφίλη, Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κοζάνης και τους κ.κ. Γεώργιο Παυλίδη,Γεν. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κοζάνης & μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ και Νικόλαο Σαφαρίκα , Γεν. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Σερρών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ.


Ειδικότερα:

1. Συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Ζεμπιλιάδου

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκης έθεσε στην κ. Ζεμπιλιάδου το αίτημα της ΕΔΕΥΑ για δραστική μείωση της ίδιας συμμετοχής των ΔΕΥΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους. Η κ. Ζεμπιλιάδου ήταν ενήμερη για το θέμα, αφού είχε λάβει από την ΕΔΕΥΑ αλλεπάλληλες επιστολές με το εν λόγω αίτημα , ενώ είχαν προηγηθεί και επιστολές της Ενωσης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χρυσοχοϊδη. Η κ. Ζεμπιλιάδου γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκη ότι μειώνεται η συμμετοχή των ΔΕΥΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους στο 3,25% και η μείωση αυτή θα ισχύσει από τις πληρωμές του Μαΐου 2010.Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική για τις ΔΕΥΑ ,αφού η μείωση της ίδιας συμμετοχής από 9,25% σε 3,25% είναι σημαντική (για παράδειγμα σε ένα έργο ύψους 1 εκ. € η ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑ θα μειωθεί στο ποσό των 32.500 € από 92.500 που ισχύει σήμερα ) και θα έχει ως συνέπεια την επιστροφή σημαντικών ποσών στις δικαιούχους ΔΕΥΑ.

Επίσης, με την κ. Ζεμπιλιάδου συζητήθηκαν και τα ακόλουθα θέματα:

Α. Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι ΔΕΥΑ προτάσεις για την ένταξη έργων τους με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα όσα εφαρμόσθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Β. Η δυνατότητα αύξησης της ρευστότητας των ΔΕΥΑ με δανειοδότηση ακόμη και του ΦΠΑ που αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη.

Ως προς το πρώτο ζήτημα η κ. Ζεμπιλιάδου ήταν κατ’ αρχήν θετική κι επιφυλάχθηκε να τό εξετάσει.
Ως προς το θέμα της ρευστότητας η κ. Ζεμπιλιάδου ανέφερε ότι συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εφόσον υπάρξει θετική απόφαση, η Ελλάδα και συνακόλουθα και οι ΔΕΥΑ θα έχουν την δυνατότητα να δανείζονται μέσω του Τ.Π. & Δ. με χαμηλά επιτόκια, ώστε να ενισχύουν την ρευστότητά τους.

2. Συνάντηση με τον κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο (Πρόεδρο του Τ.Π. & Δ.)

Στον κ. Αντωνόπουλο τέθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ τα ακόλουθα θέματα:

1. Αλλαγή του όρων δανειοδότησης των Δ.Ε.Υ.Α.

Μετά την αλλαγή του νομικού καθεστώς του Τ.Π. & Δ. με τον ν. 3965/2011, οι Δ.Ε.Υ.Α. υπήχθησαν στο κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας του Ταμείου και οι όροι δανειοδότησής τους θα είναι όμοιοι με αυτούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε να υπαχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. σε ευνοϊκότερο καθεστώς δανειοδότησης , όμοιο με αυτό των Δήμων, αφού είναι επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα κι εκτελούν έργα υποδομής δημοσίου συμφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Τ.Π. & Δ. διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ ότι με πρωτοβουλία του Ταμείου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών προωθείται προς ψήφιση διάταξη που θα υπάγει τις ΔΕΥΑ σε καθεστώς δανειοδότησης όμοιο με αυτό των Δήμων.

2. Επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων των ΔΕΥΑ.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ έθεσε στον Πρόεδρο του Τ.Π. & Δ. αίτημα επιμήκυνσης τη διάρκειας των δανείων των ΔΕΥΑ, ακόμη και για τις ΔΕΥΑ που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας (δηλ. δεν είναι «κόκκινες»). Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε,μάλιστα, να εξετάζονται τα αιτήματα των ΔΕΥΑ κατά φορέα.

3. Αύξηση της ρευστότητας των ΔΕΥΑ
Τέλος , ο κ. Μαρινάκης έθεσε το αίτημα αύξησης της ρευστότητας των ΔΕΥΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της Χώρας, ακόμη και για δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες(ΦΠΑ).

Ο. κ. Αντωνόπουλος άκουσε με προσοχή τα αιτήματα των εκπροσώπων της ΕΔΕΥΑ και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα το σημαντικό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο που επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης-Τηλεθέρμανσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΔΕΥΑΚ μέλλος του Δ. Συμβουλίου Ε.Δ.Ε.Υ.Α Μανώλης Παφίλης