Back

Συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη- Υπόμνημα θεμάτων και προτάσεων για την ΔΕΗ


Τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Μανώλη Παναγιωτάκη και αντιπροσωπεία στελεχών της επιχείρησης υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, την Τετάρτη το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κοζάνης.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον Πρόεδρο της ΔΕΗ μια σειρά από ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την παρουσία της ΔΕΗ στην περιοχή .

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε περιβαλλοντικά θέματα, στις μετεγκαταστάσεις, την απόδοση εδαφών στην τοπική κοινωνία, τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ στην περιοχή, στην προετοιμασία της μεταλιγνιτικής περιόδου και στην στήριξη από μέρους της ΔΕΗ προς τις τοπικές κοινωνίες επάνω σε θέματα καθημερινότητας.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της αύξησης του τοπικού πόρου ανάπτυξης και της επιβολής φόρου στερεών καυσίμων.

Τέλος ο κ. Ιωαννίδης παρέδωσε στον κ. Παναγιωτάκη το παρακάτω υπόμνημα:

            ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα θεμάτων και προτάσεων για την ΔΕΗ»

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
 

     με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας μια σειρά από ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την ΔΕΗ και την περιοχή μας. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας συνυπάρχει με την ΔΕΗ εδώ και αρκετές πλέον δεκαετίες. Σήμερα, που ανοίγεται μπροστά μας ο ορίζοντας της μεταλιγνιτικής περιόδου, θα πρέπει να ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος για το μέλλον του τόπου και κυρίως για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στην τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές.

     Παρακάτω θα θέλαμε να σας θέσουμε μια σειρά θεμάτων:

·        Περιβαλλοντικά προβλήματα

1.      Επί χρόνια, και παρά τις προσπάθειες και τις βελτιώσεις, πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων εξακολουθούν να επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και την υγεία τους. Εκτιμούμε πως σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να μην γίνεται ουδεμία έκπτωση. Επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι βέλτιστες δυνατές τεχνικές με οποιοδήποτε κόστος, προκειμένου να ελεγχθεί το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο στα ορυχεία, όσο και στους σταθμούς παραγωγής.

2.      Λειτουργία Ταινιοδρόμου Α9: Η λειτουργία του ταινιοδρόμου Α9 αποτελεί μια ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή για την περιοχή, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Προτείνουμε ο νέος κλάδος να κατασκευαστεί με ταινιόδρομο κλειστού τύπου.

3.      Επανεκκίνηση Μονάδων: Δυστυχώς οι επανεκκινήσεις των μονάδων πραγματοποιούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που επιτείνουν το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, όπως είναι οι κλιματολογικές, με συνέπεια την επιδείνωση της κατάστασης.

4.      Διαχείριση Υδάτων – Ρέμα Σουλού. Απαιτείται μια συνεργασία, προκειμένου να μην παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα λόγω διαχείρισης του Ρέματος Σουλού. Θεωρούμε πως είναι αναγκαία μία συνολική ορθολογική διαχείριση με απαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ. καθαρισμός καναλιών), ώστε να περιοριστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

5.      Εκσυγχρονισμός και περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιγνιτικών μονάδων, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων των υφιστάμενων μονάδων, αλλά και να προσαρμοστούν στις νέες αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζει η νέα Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών 2010/75/ΕΚ. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση των 5 λιγνιτικών μονάδων του Αγίου Δημητρίου ιδιαίτερα ως προς το θέμα των πολύ υψηλών εκπομπών διοξειδίου του θείου. Επίσης, είναι απαραίτητο να μειωθούν οι πολύ υψηλές εκπομπές σωματιδίων από τον ΑΗΣ Καρδιάς.

6.      Θα πρέπει οι ΑΗΣ να αποκτήσουν περιβαλλοντικούς όρους. Δεν είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος ΑΗΣ της χώρας (Αγ. Δημήτριος) να λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, ειδικά τώρα που η χώρα έχει δεσμευτεί με το νέο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) για συγκεκριμένες, μειούμενες ποσότητες εκπομπών NOX, SO2 και σωματιδίων για τη χρονική περίοδο 2016-2020, συμπεριλαμβανομένων και των 5 μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

 
 

·        Μετεγκαταστάσεις

     Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης: α) Τήρηση όλων των συμφωνημένων διαδικασιών, ώστε να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων η μετεγκατάσταση του οικισμού, δεδομένου ότι οι κάτοικοι του οικισμού ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας για περισσότερο από μια δεκαετία. β) Επίλυση του προβλήματος των εκτός ορίων οικισμού ιδιοκτησιών με τρόπο ισάξιο των υπόλοιπων κατοίκων της Ποντοκώμης.

     Μετεγκατάσταση Ακρινής: Η Ακρινή είναι ένας οικισμός, ο οποίος βιώνει σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρούμε επιβεβλημένη την δέσμευση της ΔΕΗ στην τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με την υποστήριξη και την χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης του οικισμού. Ο Δήμος Κοζάνης έχει θέσει σε προτεραιότητα την μετεγκατάσταση της Ακρινής και την απόλυτη εφαρμογή του αρ. 28 του νόμου 3937/2011.

     Μετακίνηση των Πυλώνων υπέρ υψηλής τάσης στο χώρο που θα εγκατασταθεί η νέα Ποντοκώμη: Θεωρούμε επιβεβλημένη την επίσπευση των διαδικασιών για την μετακίνηση των πυλώνων υπέρ υψηλής τάσης, όπως έχει δεσμευτεί η ΔΕΗ, δεδομένου πως ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης των μελετών της Β’ φάσης και έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος.

·        Απόδοση εδαφών στην τοπική κοινωνία

     Επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα των φορέων και των κατοίκων της περιοχής για την απόδοση των απαλλοτριωμένων εδαφών από τη ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία. Θεωρούμε πως στο πλαίσιο μια συνολικής συνεργασίας για την προετοιμασία του τόπου για την μεταλιγνιτική περίοδο, η διαχείριση και η απόδοση των εδαφών στην τοπική κοινωνία αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου η αξιοποίηση τους να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός εναλλακτικού παραγωγικού μοντέλου.

·        Υποχρεώσεις της ΔΕΗ απέναντι στην τοπική κοινωνία – Προετοιμασία για την μεταλιγνιτική περίοδο

     Όπως γνωρίζετε, η ΔΕΗ μετρά ήδη πάνω 60 χρόνια παρουσίας στην περιοχή. Η δραστηριότητά της και η εκμετάλλευση του λιγνίτη, που συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας, είχε σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες σε τοπικό επίπεδο, ενώ περιόρισε τις αναπτυξιακές της δυνατότητες σε άλλους τομείς. Η καταστροφή των φυσικών πόρων της περιοχής, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παραγωγική μονοκαλλιέργεια, η καταστροφή τεράστιων εκτάσεων κ.α., έχουν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν οι επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα, θεωρούμε πως οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ δεν εξαντλούνται μόνο στην αποκατάσταση των εδαφών, αλλά αφορούν στη συνολική υποστήριξη της περιοχής.

     Προτάσεις που διεκδικεί η περιοχή:

1.Αύξηση του Τοπικού Πόρου

Ο Τοπικός Πόρος θα πρέπει να τριπλασιαστεί, προκειμένου να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου η ΔΕΗ έχει εκμεταλλευτεί έναν τοπικό πόρο, και με μεγάλο μάλιστα εξωτερικό κόστος, το οποίο ποτέ δεν καταγράφηκε, και χωρίς να αποδίδει κάτι στην περιοχή.

2.Φόρος Στερεών Καυσίμων

Η επιβολή του Φόρου Στερεών Καυσίμων και η αξιοποίησή του είναι ένα σημαντικό αίτημα της περιοχής.

 

   Κατά την άποψή μας ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για την περιοχή είναι μια υπόθεση της ΔΕΗ, της τοπικής κοινωνίας αλλά και τους κράτους, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και αναλαμβάνοντας ο καθένας συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

 

ΙV. Στήριξη της καθημερινότητας των οικισμών της περιοχής

    Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δεδομένου πως η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής επιβαρύνεται λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, θεωρούμε ως ελάχιστη ανταπόδοση την συμβολή της επιχείρησης σε ζητήματα καθημερινότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

     Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερα καλή συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης στην περιοχή, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε πως μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΕΗ μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασίες σε πολλά άλλα θέματα (π.χ. Βιομηχανικός τουρισμός).

 

    Κλείνοντας, θέλουμε να γνωρίζετε την βούλησή μας για συνεργασία με την ΔΕΗ τόσο σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, όσο και σε όλα όσα θα προκύψουν στην πορεία. Θεωρούμε την ΔΕΗ σύμμαχό μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε, σε συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής, ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό σχέδιο για το μέλλον. Η συνεργασία και η προσαρμοστικότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (κλιματική αλλαγή) είναι τα στοιχεία που θα συμβάλλουν για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 
 
Με εκτίμηση,
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 
Λευτέρης Ιωαννίδης