Back

Συνέντευξη στην εφημερίδα "Εξπρες"

 
  • Ποιες είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων; Ποιοι τομείς πλήττονται ιδιαίτερα-ποιοι συγκεντρώνουν προοπτικές ανάπτυξης;
 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης δυστυχώς είναι εμφανείς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην Κοζάνη και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η ανεργία ξεπερνά πλέον το 20 % στην περιοχή, πλήττοντας κυρίως νέους και γυναίκες, ενώ η συρρίκνωση των μισθών σε συνδυασμό με την αύξηση των φόρων και τις απολύσεις, είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση της ζήτησης, της κατανάλωσης, τα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις, με την τοπική αγορά της Κοζάνης να δέχεται ισχυρό πλήγμα.

 
 
  • Εκτιμάτε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη: το αναμενόμενο κλείσιμο των υπηρεσιών, ΤΕΙ, σχολείων, ΔΥΟ, νοσοκομείων κ.α. την έλλειψη χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων κ.α.
 

Η επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης  είναι κάτι που όλοι απευχόμαστε. Το πλήγμα της κρίσης είναι μεγάλο για όλους, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι σκληρά με αντίκτυπο στον καθένα μας. Δεν μπορώ να προβλέψω εάν το κλείσιμο υπηρεσιών, σχολείων, νοσοκομείων όπως εσείς το περιγράφετε θα υπάρξει, και εάν υπάρξει σε τι βαθμό θα επιδεινώσει την κατάσταση. Όμως το μεγάλο χτύπημα για την περιοχή φοβάμαι πως θα προέλθει από την επιδιωκόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Το μέλλον της περιοχής, όπως και το παρελθόν της, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ΔΕΗ. Η κατασκευή της Πτολεμαΐδας V, Η κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, τα ζητήματα περιβάλλοντος, οι τεχνητές λίμνες, η τηλεθέρμανση και μία σειρά άλλων έργων, τίθενται εν κινδύνω με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, προδιαγράφοντας δυστυχώς ένα ζοφερό μέλλον.

  • Ποιος είναι ο σχεδιασμός και οι άμεσες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.
 

Το χαρακτηριστικό στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον Δήμο Κοζάνης είναι ανάπτυξη. Η μετακίνηση της οικονομίας σε πεδία εκτός ΔΕΗ, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η ποιότητα, πρέπει να κυριαρχούν και να χαρακτηρίζουν κάθε δράση και πρωτοβουλία μας.

Η Εγνατία οδός είναι ένα μεγάλο σύγχρονο αναπτυξιακό έργο, καθώς δεν είναι μόνον ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, αλλά ένας άξονας ανάπτυξης που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων, ενώ δημιουργεί γύρω της μία ζώνη ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων,

Στις βασικές μας προτεραιότητες εντάσσεται και ο πολιτισμός, καθώς το πολιτιστικό απόθεμα στην περιοχή είναι πλούσιο, με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής, το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, τη Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Χαρτοθήκη, να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Στις άμεσες προτεραιότητές μας ανήκει επίσης και η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της παραλίμνιας ζώνης Πολυφύτου. Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, μπορεί αποτελέσει την απαρχή για τη στροφή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής σε ήπιες μορφές ανάπτυξης φιλικές προς το περιβάλλον.

Η ΔΕΗ εξακολουθεί να είναι πυλώνας και η περιοχή μας πρέπει να παραμείνει ενεργειακό κέντρο. Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές μας προτεραιότητες είναι:

·        Η κατασκευή της 5ης μονάδας της Πτολεμαΐδας

·        Οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών

·        Η χρήση των 150.000 στρεμμάτων

·        Τα περιβαλλοντικά έργα.

  Βασικό πυλώνα του σχεδιασμού μας αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, του Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο επενδύουμε στην κοινωνία της γνώσης, βασιζόμενοι στο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής γνώσης και δυνατοτήτων. Με εκπαιδευτικά ιδρύματα που οι σχολές και τα τμήματα τους θα συνδέονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και δεν θα είναι απλώς πτυχία χωρίς κανένα αντίκρισμα, μπαίνουμε ασφαλέστερα στη λεωφόρο του μέλλοντος.