Back

Συζήτηση – Λήψη απόφασης για το σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ

Από το πρακτικό της 13/16-05-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 Απόφαση αριθμ . 329/2013
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 

«Συζήτηση – Λήψη απόφασης για το σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ»

 
Στην Κοζάνη σήμερα, 16 Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 23255/10-05-2013, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το ακόλουθο θέμα, που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη για «Συζήτηση – Λήψη απόφασης για το σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ» και ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον για να το συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου αίτημα του Σωματείου εργαζομένων στη ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» για συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για Αναδιάρθρωση και Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου κ.κ. Αδαμίδη Γ. και Μάστορα Αθ. Οι οποίοι και εισηγήθηκαν σχετικά με το παραπάνω θέμα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης ανέφερε ότι και στο παρελθόν ο Δήμος Κοζάνης είχε εκφράσει έντονα την αντίθεσή του σε τέτοιου είδους πρακτικές και μεθοδεύσεις σχετικά με τη ΔΕΗ δηλώνοντας ότι ο τόπος μας δεν αντέχει σε άλλους τέτοιους κλυδωνισμούς θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 521/2010 Α.Δ.Σ..

Η Δ.Σ. Νανοπούλου Άννα εξέφρασε την άποψη ότι η ΔΕΗ πρέπει να έχει Δημόσιο χαρακτήρα και όπως και στο παρελθόν εμμένουμε στις απόψεις μας όπως αυτές εκφράστηκαν με την αριθμ. 521/2010 απόφασή μας..

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. Μητσιάκος Ι., Τσιρέκας Κ. και Ιωαννίδης Ελ. Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του θέματος.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

  1. Τις εισηγήσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του σωματείου εργαζομένων «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
  2. Τις εισηγήσεις του Δημάρχου και της Δ.Σ. Κας Νανοπούλου Άννας.
  3. Την αριθμ. 521/2010 Α.Δ.Σ.    

Ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα

                                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στην από 521/2010 απόφαση του απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης  να προχωρήσει σε πώληση ή εκχώρηση μέρους της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος μονάδων και ορυχείων σε ιδιώτες εκφράζοντας την έντονη αντίδραση του στο «Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ» που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ πρόσφατα.

Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα αντισταθούμε σθεναρά σε κάθε επιχειρούμενη ψευδεπίγραφη απελευθέρωση ενέργειας στη χώρα μας και σημειώνουμε ότι σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα προσδιοριστεί άμεσα θα συζητηθεί εκτενώς το θέμα για να αναλυθούν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις που η Πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψη της πριν προβεί σε μια τόσο καταστροφική κίνηση για τον τόπο μας.

2.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 329/2013