Skip to Content
kozani
Back

Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ως αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, παραγωγή, και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Χώρας αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι οι στατιστικές που αναφέρονται στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, διενεργεί κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, σε όλη τη Χώρα.

Η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, διεξάγεται σε όλα τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε εφαρμογή του κανονισμού 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές. Η καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των ανωτέρω χαρακτηριστικών συνιστά απαραίτητο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση της Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικά τα στοιχεία αυτά καλύπτουν σημαντικές ανάγκες σε στατιστική πληροφόρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προκήρυξη της έρευνας, καθώς και οι λεπτομέρειες διενέργειάς της, καθορίζονται με τις υπ' αρ. πρωτ. 5791/Β2-567/7.9.2023 (ΦΕΚ 5525/Β'/18.9.2023) και 7974/Β2-758/18.12.2023 (ΦΕΚ 7652/Β'/31.12.2023) Αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για δειγματοληπτική έρευνα, με δείγμα 134.000 περίπου γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Το ερωτηματολόγιο κάθε γεωργικής/κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα συμπληρωθεί είτε μέσω αυτοσυμπλήρωσης από τον κάτοχό της, είτε από ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ μέσω συνεντεύξεων με τον κάτοχο.

Για την επιτυχία της έρευνας παρακαλούμε να συνεργαστείτε με τους υπαλλήλους της ΕΛΠΑΤ και τους ερευνητές που θα επισκεφθούν το Δήμο σας και να παροτρύνετε τους συμπολίτες σας να παράσχουν άφοβα και σωστά τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν.3832/2010 (άρθρα 2, 7 και 8) η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται πλήρως η εμπιστευτικότητά τους.